Doorstartklas - hulp bij vastlopen 

Voor studenten die vastlopen in hun studie en opnieuw willen starten met een andere opleiding. 

Verder met een andere opleiding

Bij het ROCvA is het mogelijk om je te (her)oriënteren op beroepsopleidingen als je niet verder kunt of wilt met je huidige mbo-opleiding. We willen daarmee voorkomen dat je de school zonder diploma verlaat. Daarom heeft het ROCvA vijf doorstartklassen opgezet.

Doel doorstartklas

In de doorstartklas maak je samen met de coaches en stagiaires een plan met als doel om zo snel mogelijk te starten met een nieuwe, reguliere beroepsopleiding.

In de klassen wordt vaak gewerkt met een individueel rooster, waar BPV (stage) deel van uit kan maken.

Kom ik in aanmerking?

De klas is bestemd voor studenten die al op het ROCvA zitten. Je kunt in deze klas worden geplaatst als je er achter komt dat je de verkeerde beroepsopleiding hebt gekozen of als je studiegedrag het niet mogelijk maakt om met je studie verder te gaan.

Daarnaast kunnen andere persoonlijke redenen ook tot plaatsing leiden. In de meeste gevallen word je aangemeld door je zorgcoördinator bij het LEC of de doorstartklas. Er volgt dan een intakegesprek waarin wordt gekeken of een plaatsing reëel is. Als dat het geval is, worden de te bereiken doelen vastgesteld.

Hoe lang zit ik deze klas?

Het streven van de doorstartklassen is om je zo snel mogelijk geplaatst te krijgen op een reguliere beroepsopleiding. Soms kun je tussentijds instromen, zo niet dan start je op de eerst mogelijke startdatum van de gekozen opleiding.

Locaties doorstartklassen

Je vindt de doorstartklassen op onderstaande locaties:
Fraijlemaborg 135 - Amsterdam-Zuidoost
Da Costastraat 36 -  Amsterdam-Centrum
Tempelhofstraat 80 - Amsterdam Sloterdijk
Laan van Spartaan 2 -  Amsterdam-Zuid
Arena 301 - Hilversum

Aanmelden: de eerste stap

Heb je het gevoel dat je vastloopt, ga dan naar je zorgcoördinator en bespreek de mogelijkheid om over te stappen naar een doorstartklas.