Oriëntatietraject – Hulp bij switchen van opleiding 

Voor studenten die vastlopen in hun studie en opnieuw willen starten met een andere opleiding. 

Verder met een andere opleiding

Bij het ROCvA is het mogelijk om je te (her)oriënteren op onze opleidingen als je niet verder kunt of wilt met je huidige mbo-opleiding. We willen daarmee voorkomen dat je de school zonder diploma verlaat.

Doel oriëntatietraject

Tijdens het oriëntatietraject maak je samen met de coaches een plan met als doel om zo snel mogelijk te starten met een nieuwe opleiding.
Tijdens het traject wordt vaak gewerkt met een individueel rooster, waar BPV (stage) deel van uit kan maken.

Kom ik in aanmerking?

Dit traject is bestemd voor studenten die al op het ROC van Amsterdam zitten. Je kunt hiervoor in aanmerking komen als je er achter komt dat je de verkeerde opleiding hebt gekozen of als je om welke reden dan ook,  niet met je studie verder kunt gaan.

Hoe lang zit ik in dit traject?

Het is de bedoeling dat je zo snel mogelijk wordt geplaatst op een opleiding. Soms kun je tussentijds instromen, zo niet dan start je op de eerst mogelijke startdatum van de gekozen opleiding.

Locaties

Elk mbo-college heeft een oriëntatietraject met een eigen programma. Zo kan het zijn dat je individueel wordt begeleid, of dat er in groepsverband wordt gewerkt, of allebei. Het is in ieder geval de bedoeling dat je een passende opleiding vindt en je studieloopbaan succesvol verloopt.

Aanmelden: de eerste stap

Wil je of moet je stoppen met je opleiding , ga dan naar je zorgcoördinator of mentor en bespreek de mogelijkheid om over te stappen naar het oriëntatietraject.