Opleiding Applicatieontwikkelaar

Domein:ICT
Richting:Ontwikkeling
Officiële naam:Applicatie- en mediaontwikkeling (Applicatieontwikkelaar) (95311)
Niveau:4
Startdatum:aug 2015 
MBO College Amstelland, Maalderij 37, AmstelveenBOL3 jaarAanmelden
MBO College Hilversum, Arena 301, HilversumBOL3 jaarAanmelden
MBO College Zuidoost, Fraijlemaborg 135, AmsterdamBOL3 jaarAanmelden

NIEUW op MBO College Hilversum, Arena 301 ... start van deze opleiding in augustus 2015, houd de website in de gaten.

Is dit beroep iets voor jou?

Een applicatie is een programma op een computer. Het is software waar je iets mee kan doen; bijvoorbeeld de voorraad van een bedrijf bijhouden. Applicaties zijn belangrijke instrumenten voor bedrijven. Het is de taak van de applicatieontwikkelaar om (delen van) programma's te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat ze werken. Een ander voorbeeld is het maken van een website. Het gaat niet alleen om het maken van nieuwe dingen, je moet er ook voor zorgen dat bestaande software blijft functioneren. Je moet goed kunnen luisteren naar de wensen en de ideeën van je collega's en/of klanten.

Een goede samenwerking is dan ook van groot belang! Als de applicatie klaar is, help je ook mee aan de invoering van de applicatie. Je vertelt iedereen hoe ze het op hun pc kunnen zetten en hoe het werkt.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Niveau 4 vormt met niveau 3 een doorlopende leerlijn. Je volgt lessen op school en je doet de beroepspraktijkvorming (BPV) bij een erkend leerbedrijf. De Beroepsopleidende Leerweg (BOL) is ongeveer 60% school en 40% BPV. De opleiding duurt 3 jaar met een vmbo-t diploma of overgangsbewijs 3-4 havo/vwo. Als je een vooropleiding Smart Media Advisor niveau 3 of Medewerker Beheer ICT niveau 3 hebt gedaan, duurt deze opleiding 2 jaar.

Tijdens de opleiding leer je onder andere het bouwen van informatiesystemen en webdesign.

Op de locatie Amstelveen (MBO College Amstelland) ligt het accent van deze opleiding op gamedevelopment.

Wat leer je tijdens de opleiding?

 • Een ontwerp van de applicatie opleveren en een plan van aanpak opstellen
 • Een ontwikkelomgeving inrichten en een gegevensverzameling aanleggen
 • Informatiebehoefte vaststellen
 • Applicaties realiseren en testen
 • Een implementatieplan opstellen
 • Een acceptatietest opstellen en uitvoeren
 • Evalueren van een implementatie, onderhouden van de applicatie en beheren van de content

Welke afstudeerrichtingen zijn er?

 • Gamedevelopment

Welke vooropleiding heb je nodig?

Een van onderstaande eisen / vooropleidingen is voldoende om je aan te melden:

 • Diploma's en/of certificaten en/of (werk-)ervaring ter beoordeling van de toelatings- en/of plaatsingscommissie
 • Medewerker Beheer ICT
 • Overgangsbewijs naar 4 havo/vwo
 • Smart Media Advisor
 • Vmbo-diploma G-/T-leerweg

Een intakegesprek of toets maakt deel uit van de toelatingsprocedure.

Aan te raden vakken in je vooropleiding

 • Wiskunde

Wat zijn de kosten?

 • Cursus- / lesgeld, wettelijk vastgesteld door het Ministerie van OCW
 • Leermiddelen zoals boeken, readers, laptop en overige materialen
 • Voor de niet verplichte onderdelen van de opleiding kan een extra bijdrage worden gevraagd

Verder leren

 • Hbo - Bedrijfskundige Informatica
 • Hbo - Informatica
 • Hbo - Interactieve Media / Visual effects
 • Hbo - Technische Informatica

Wat zijn je kansen met deze opleiding?

Regio Groot Amsterdam

De kans op werk:Ruim voldoende kansen
De kans op stage:Goede kansen

Regio Gooi en Vechtstreek

De kans op werk:Ruim voldoende kansen
De kans op stage:Goede kansen
Legenda van de kansen

Toelichting op deze kansen

Deze gegevens zijn afkomstig van kansopwerk.nl, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Ze geven de kansen aan op de huidige arbeidsmarkt. Het is dus een momentopname, en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.


printbewaarstuur doorbrochure