De opleiding heeft meerdere startmomenten, neem hierover contact met ons op.

Is dit beroep iets voor jou?

Als assistent accountant doe je financieel administratief werk voor klanten van het accountantskantoor waar je werkt. Je verwerkt allerlei financiële gegevens en je hebt contact met je klanten. Je belt ze om informatie te vragen, ze komen bij jou op bezoek of je gaat naar hun toe. Je weet alles van de boekhouding van je klanten en je denkt met hun mee hoe dat nog beter kan.

Je bent bezig met het bijwerken van dagboeken en je verzorgt de afsluiting van de boekhouding van je klant aan het einde van de maand, kwartaal of een heel jaar. Verder stel je voor de klant de belastingaangiften op. Meestal werk je voor een paar klanten tegelijkertijd. Het is prettig als je een goed beeld hebt van die bedrijven. Dan heb je een idee voor wie je al het werk doet!

Hoe ziet de opleiding eruit?

De opleiding duurt 3 jaar. Je volgt lessen op school en je doet de beroepspraktijkvorming (BPV) bij een erkend leerbedrijf. De Beroepsopleidende Leerweg is ongeveer 60% school en 40% BPV.

Wat leer je tijdens de opleiding?

 • Boekingen verrichten in het memoriaal en werkzaamheden verrichten voor de periodeafsluiting
 • Voorbereidingen treffen voor de aangifte omzetbelasting en voor de afhandeling van de aangifte loonheffingsafdracht
 • Verrichten van werkzaamheden voor de aangifte inkomstenbelasting
 • Bijhouden van een projectadministratie, een urenadministratie en een administratie van kwantitatieve gegevens
 • Inkoopboek, verkoopboek, bankboeken en kasboek van klanten bijwerken

Welke vooropleiding heb je nodig?

Een van onderstaande eisen / vooropleidingen is voldoende om je aan te melden:

 • Diploma's en/of certificaten en/of (werk-)ervaring ter beoordeling van de toelatings- en/of plaatsingscommissie
 • Mbo-diploma van een verwante opleiding op niveau 3
 • Overgangsbewijs naar 4 havo/vwo
 • Vmbo-diploma G-/T-leerweg

Een intakegesprek of toets maakt deel uit van de toelatingsprocedure.

Aan te raden vakken in je vooropleiding

 • Economie
 • Wiskunde

Wat zijn de kosten?

 • Cursus- / lesgeld, wettelijk vastgelegd door het Ministerie van OCW
 • Leermiddelen zoals boeken, readers en overige materialen

Verder leren

 • Hbo - Accountancy
 • Hbo - Associate Degree Accountancy
 • Hbo - Bedrijfseconomie
 • Hbo - Management, Economie & Recht
 • Hbo - SPD

Wat zijn je kansen met deze opleiding?

Regio Groot Amsterdam

De kans op werk:Voldoende kansen
De kans op stage:Matige kansen

Regio Gooi en Vechtstreek

De kans op werk:Geringe kansen
De kans op stage:Voldoende kansen
Legenda van de kansen

Toelichting op deze kansen

Deze gegevens zijn afkomstig van kansopwerk.nl, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Ze geven de kansen aan op de huidige arbeidsmarkt. Het is dus een momentopname, en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.

Goede doorstroommogelijkheid naar HBO Accountancy (63% van de gediplomeerden Financiële Beroepen stroomde in 2010 door naar HBO).


printbewaarstuur doorbrochure