Coronavirus

Belangrijke informatie voor studenten van het ROC van Amsterdam - Flevoland.

Het coronavirus en de maatregelen van het kabinet hebben ingrijpende gevolgen voor iedereen. Dat geldt ook voor het ROC van Amsterdam-Flevoland. Op deze pagina vind je alle belangrijke informatie en data.

Lees hieronder verder...

» Bekijk ook de veelgestelde vragen

Geen les op locaties

Voor een versoepeling voor het mbo zullen we moeten wachten tot 15 juni.

Tot die tijd blijven we ons focussen op continuering van afstandsonderwijs, examinering online en op locatie, de instroom van nieuwe studenten en op openstelling van de scholen voor kwetsbare jongeren.

Ook denken we alvast na over hoe het nieuwe schooljaar er uit kan komen te zien. Dat is maatwerk en gebeurt in nauw overleg met de onderwijsteams. Vooralsnog gaan we samen door met de corona-aanpak. Zoveel mogelijk thuisblijven en thuiswerken, afstand houden, handen wassen et cetera. Kortom alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren.

Examinering

De examens worden georganiseerd en uitgevoerd voor studenten die dit jaar in een examenjaar zitten.
Dat betekent zoveel mogelijk buiten de schoolgebouwen op de stageplek of via het afstandsleren. Waar dat niet kan, zal toetsing conform RIVM richtlijnen binnen de school plaatsvinden.
» Bekijk ook de veelgestelde vragen

Onderwijsgebouwen

De hoofdlocaties van de mbo-colleges blijven gewoon geopend.
De openingstijden zijn van 08.00 – 17.00 uur.

Aanmelden opleiding

Om toelatingsrecht te hebben tot een mbo-opleiding die na de zomer start, moest je je voor 1 mei 2020 voor die opleiding hebben aangemeld. Heb je je niet voor 1 mei aangemeld? Na 1 mei kun je je nog steeds aanmelden, dan nog maar voor één opleiding.

» Meer informatie over aanmelding en toelating

Stages

Stages gaan gewoon door zolang je welkom bent op je stageadres. We volgen hierin de besluiten van het stageadres. Wie vragen en/of problemen heeft, bespreekt deze met het stagebedrijf en met de opleiding.

Buitenland-stages

Het is studenten niet toegestaan om af te reizen naar het buitenland. Gebieden die nu nog niet besmet zijn, kunnen dat in de nabije toekomst wel worden. Studenten die zich in het buitenland bevinden adviseren we om terug te keren indien mogelijk. Het ROC van Amsterdam – Flevoland probeert daarbij zo goed mogelijk te ondersteunen. Belangrijk is om te weten dat de studie geen gevaar loopt , de opleiding zal samen met de student voor een passende oplossing zorgen. Wie vragen heeft en/of problemen ervaart neemt contact op met de opleiding. Kijk ook bij veelgestelde vragen

Heb je nog vragen?

» Bekijk ook de veelgestelde vragen

Mail voor ROC van Amsterdam naar corona@rocva.nl
Mail voor ROC van Flevoland naar corona@rocvf.nl