Kraam-verzorgende

Branche-erkende opleiding kraamverzorgende. 

Het beroep

Tijdens de kraamweek kan de kraamvrouw herstellen van haar zwangerschap en bevalling.
Zij krijgt hierbij professionele begeleiding van de kraamverzorgende. De kraamverzorgende monitort de gezondheidstoestand van de kraamvrouw en de pasgeborene door het doen van de dagelijkse observaties en controles.

Hierna maakt de kraamverzorgende een bewuste keuze wat prioriteit heeft in de ondersteuning van de basiszorg en voert deze uit. Als gediplomeerd kraamverzorgende assisteert u de verloskundige bij bevallingen. Eén van de belangrijkste taken van de kraamverzorgende is het geven van voorlichting, advies en instructie aan het kraamgezin.

Opleidingsduur

De opleiding, op niveau 3, duurt 12 maanden en bestaat uit drie fasen:
 1. De basisfase, deze bestaat uit 10 lesweken waarvan de eerste 9 lesweken aaneensluitend.
 2. De gevorderde fase, deze duurt 4 lesweken. 
 3. De vakbekwame fase, deze duurt  3 lesweken en daarna vindt de diplomering plaats.
Het programma wordt aangeboden in 18 lesweken van 3 dagen: op dinsdag, woensdag en donderdag.

De lestijden zijn tussen 13.00 - 19.00 uur.
De opleiding gaat vier keer per jaar van start.

Als de opleiding succesvol is afgerond, ontvangt de kraamverzorgende het branche-erkende diploma Kraamverzorgende.

Toelatingseisen

 • Minimale leeftijd van 21 jaar
 • Arbeidsovereenkomst bij een erkend leerwerkbedrijf in de kraamzorg voor minimaal 20 uur per week
 • In bezit van diploma vmbo kb-/g-/th leerweg of niveau 2 Zorg en Welzijn of overgangsbewijs naar 4 havo
Indien niet voldaan kan worden aan de diploma-eis, kan de student worden aangemeld voor een toelatingstoets.

Kosten

De kosten voor het schooljaar 2019/2020 bedragen € 2.425.

Startdata 2020

 • 14 april 2020
 • 8 september 2020
 • 17 november 2020

Startdata 2021

 • 2 februari 2021
 • 13 april 2021

Informatie en aanmelden

» Ga naar het aanmeldformulier
Voor informatie kunt u contact opnemen met:
mevrouw I. de Wit, accountmanager van het ROC van Amsterdam
E-mail: i.dewit@rocva.nl
Telefoon: (020) 579 74 80 / 06 39 81 60 75