Kraam-verzorgende

Branche-erkende opleiding kraamverzorgende. 

Het beroep

Tijdens de kraamweek kan de kraamvrouw herstellen van haar zwangerschap en bevalling. Zij krijgt hierbij professionele begeleiding van de kraamverzorgende.

De kraamverzorgende monitort de gezondheidstoestand van de kraamvrouw en de pasgeborene door het doen van de dagelijkse observaties en controles. Hierna maakt de kraamverzorgende een bewuste keuze wat prioriteit heeft in de ondersteuning van de basiszorg en voert deze uit. Zij geeft voorlichting, advies en instructie aan het kraamgezin. De kraamverzorgende assisteert de verloskundige bij bevallingen.
 

Opleidingsduur

De opleiding, op niveau 3, duurt 12 maanden en bestaat uit drie fases:

1. De basisfase, deze bestaat uit 10 lesweken waarvan de eerste 9 lesweken aaneensluitend.

2. De gevorderde fase, deze duurt 4 lesweken.

3. De vakbekwame fase, deze duurt 3 lesweken en daarna vindt de diplomering plaats.

Het programma wordt aangeboden in lesweken van 3 dagen: op dinsdag, woensdag en donderdag. De lestijden zijn tussen 13.00 - 19.00 uur. 
Als de opleiding succesvol is afgerond, ontvangt de kraamverzorgende het Branche-erkende diploma Kraamverzorgende.

Toelatingseisen

  • Arbeidsovereenkomst bij een erkend leerwerkbedrijf in de kraamzorg voor minimaal 24 uur per week
  • In bezit van diploma vmbo kb-/g-/t leerweg of beroepsopleiding niveau 2 of overgangsbewijs van 3 naar 4 havo

Kosten

De kosten voor het schooljaar 2021/2022 bedragen € 2.575

Startdata 2021

 
  • 14 september VOL
  •  23 november
  • 8 februari 2022
  • 10 mei 2022

Informatie en aanmelden

» Ga naar het aanmeldformulier
Voor informatie kunt u contact opnemen met:
mevrouw I. de Wit, accountmanager van het ROC van Amsterdam
E-mail: i.dewit@rocva.nl
Telefoon: (020) 579 74 80 / 06 39 81 60 75