Mbo-keuzedeel Werken met baby’s

Dit mbo-keuzedeel is afgestemd op pedagogisch medewerkers die zich, in het kader van de wet IKK, willen bijscholen op het werken met baby’s en tegelijkertijd een mbo-certificaat willen behalen (zie onder certificaat).

De training bestaat uit theoretische verdieping, uitwisseling van good practice, video-feedback, individuele coaching en gerichte praktijkoefeningen.

Opzet

5 groepsbijeenkomsten rond de ontwikkelingsmijlpalen van de baby en de 6 interactievaardigheden in de communicatie met baby’s en ouders.
  • Een band opbouwen met kind en ouders
  • Zorg en begeleiding van de individuele baby, afstemmen op ouders
  • De baby in de groep, structuur, ritmes, routines, gezamenlijkheid
  • Communicatie en taal, de taalontwikkeling van de baby, rijk taalaanbod
  • Spel, activiteiten, materialen en inrichting.
1 individueel coachingsgesprek met de trainer aan de hand van een eigen filmpje. 
Afsluiting met praktijkexamen

Praktijkuren

Deelnemer werkt 2 dagen per week met baby’s gedurende de looptijd van de training (half jaar).

Huiswerk

Lezen van deel van boek interactievaardigheden en maken van aantal praktijkopdrachten: portfolio.

Afsluiting

De deelnemer sluit de training af met het examen voor mbo-keuzedeel Werken met baby’s van Prove2move. De pedagogisch medewerker toont de vereiste vaardigheden gedurende een werkdag. Gedeelde beoordeling door praktijkopleider en trainer.

Doelgroep 

Pedagogisch medewerkers die bereid zijn door middel van filmpjes naar zichzelf te leren kijken, en graag een mbo-certificaat willen halen.

Certificaat

Deze training levert een certificaat mbo-keuzedeel Werken met baby’s op dat erkend is door FCB in het kader van de wet IKK.
Het certificaat levert vrijstelling op voor een keuzedeel wanneer u verder wilt studeren op niveau 4 (bv de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker)
Op het moment ligt de vraag bij de sectorkamer Zorg en Welzijn om er ook een mbo-certificaat aan te verbinden. Een mbo-certificaat is van toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt en wordt in het diplomaregister opgenomen. Hierover verwachten we definitief besluit van de minister rond 1 juli.

Kosten

Open inschrijving: € 600 per deelnemer inclusief examen bij groepsgrootte van tenminste 10 deelnemers. 
In company: afhankelijk van groepsgrootte (max 14) en aantal groepen. Richtprijs tussen de € 550,  en € 600 per deelnemer.

Informatie en aanmelding

Jacqueline Schoemaker
E-mail: schoemakerj@rocva.nl
Telefoon: 06 - 344 54 777