Thuiszorg Verzorgende C

Branche-erkende opleiding Thuiszorg Verzorgende C.  

Het beroep

Als verzorgende C werk je solistisch in de thuiszorgsituatie van voornamelijk ouderen, cliënten met beperkte zelfzorg, psychogeriatrische cliënten, cliënten met psychiatrische problemen, lichamelijk en verstandelijk gehandicapten, chronisch zieken en/of revaliderende cliënten. 

De werkzaamheden vinden plaats in doorgaans stabiele cliëntsituaties. Kenmerkend voor de (basis)zorg en ondersteuning in de thuiszorg zijn de veelal naast elkaar bestaande zelfzorgtekorten, ziektes en  psychosociale problematiek van de cliënt.

Je ondersteunt bij huishouden en wonen, maakt gebruik van sociale activiteiten en dagbestedingsmogelijkheden en ondersteunt het geestelijk welzijn.

De opleiding

De opleiding bestaat uit het werkend leren in de zorgorganisatie en het regelmatig volgen van onderwijs in theorie. Tijdens de opleiding werkt de student aan het ontwikkelen van beroepscompetenties, behorend bij kerntaken en werkprocessen volgens het beroepsprofiel.
Je leert tijdens de opleiding:
 • Opstellen van een zorgleefplan
 • Goed omgaan met materialen
 • Gericht zijn op de vragen en wensen van de cliënt
 • Samenwerken en overleggen
 • Meewerken in een organisatie
 • Uitvoeren van huishoudelijke taken
 • Ondersteuning geven bij persoonlijke verzorging op basis van een zorgleefplan
 • Ondersteuning geven bij zelfredzaamheid op basis van een zorgleefplan
 • Veranderingen signaleren in de gezondheidssituatie van de cliënt
 • Organiseren van de werkzaamheden rond de cliënt
 • Deelnemen aan werkoverleg en teamoverleg
 • Evalueren van je eigen werk en van de geboden zorg
 • Met druk en tegenslag omgaan
 • Vakdeskundigheid toepassen

Opleidingsduur

De opleiding bestaat uit 36 weken van 6 uur voor het volgen van de theorie. Daarnaast moet je rekening houden met een gemiddelde studielast van 6 uur per week.

Instroomeis

 • Leerarbeidsovereenkomst verzorgende C voor minimaal 20 uur per week met een erkend leerbedrijf, in de sector VVT (verpleeghuis, verzorgingshuis & thuiszorg)
 • Minimale leeftijd van 18 jaar
 • Bij voorkeur diploma Helpende Zorg en Welzijn of daaraan gelijkwaardig competentieniveau

Afronding

Als je de opleiding met succes volgt en de Proeve van bekwaamheid met voldoende hebt afgesloten, ontvang je het branche-erkend diploma Verzorgende C.

Kosten

Open inschrijving: € 2.375 per deelnemer
Incompany: prijs op aanvraag

Startdata

 •  24 maart 2021

Informatie en aanmelden

» Ga naar het aanmeldformulier
Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevrouw I. de Wit, accountmanager.
E-mail: i.dewit@rocva.nl
Telefoon: (020) 579 74 80 / 06 39 81 60 75