Vergoeding voor leermiddelen

In bepaalde gevallen is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor leermiddelen.

In bepaalde gevallen is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor leermiddelen.
Denk hierbij aan spullen die je nodig hebt voor je opleiding, zoals boeken, bedrijfskleding en gereedschap. Deze vergoeding heet de 'Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen'.

De vergoeding is alleen voor leermiddelen die op de leermiddelenlijst van je opleiding staan. Andere kosten zoals lesgeld en reiskosten, worden niet vergoed.

Je kan voor de regeling in aanmerking komen als je voldoet aan een aantal voorwaarden. Eén van die voorwaarden is dat je staat ingeschreven voor een BOL-opleiding (Beroeps Opleidende Leerweg). een andere voorwaarde heeft te maken met de hoogte van je inkomen. 
 

Spreekuur voorziening leermiddelen Amsterdamse mbo-colleges                                                              Wil je gebruik maken van de voorziening leermiddelen 18-, maar heb je ondersteuning nodig bij het indienen van de aanvraag? Of heb je andere vragen? Kom dan naar het spreekuur leermiddelen op jouw school.

 MBO College Centrum
 
 Maandagochtend
 8.30 – 12.15 uur
 MBO College West
 
 Maandagmiddag
 13.00-17.00 uur
 MBO College Westpoort
 
 Dinsdagochtend
 8.30 – 12.15 uur
 MBO College Zuid
 
 Dinsdagmiddag
 13.00-17.00 uur
 MBO College Noord
 
 Donderdagochtend
 8.30 – 12.15 uur
 MBO College Zuid - Oost
 
 Donderdagmiddag
 13.00-17.00 uur
 
MBO College Hilversum   
                            
 
Geen spreekuur, je kunt je melden bij de afdeling Financien van MBO College Hilversum
Tel. (035) 689 20 50
E-mail: boekhouding.gvs@rocva.nl
 

Afspraak
Voor een afspraak kun je mailen naar leermiddelen@westerbeekbv.nl of bellen naar Hafsa Horreh bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag 06 - 10 91 26 95.