Practoraat Airport & Aviation

Broedplaats voor innovatie waar overheid, onderwijs en het beroepenveld elkaar ontmoeten.

Aanleiding

Het onderwijs is aan veranderingen onderhevig en moet steeds meer inspelen op de nieuwe technologieën. Het practoraat heeft de wil om gepassioneerd, geïnspireerd en duurzaam om te gaan en in te spelen op deze veranderingen.

Wensen, ideeën en nieuwe technologieën vanuit onderwijs en bedrijfsleven komen samen in het practoraat. Docenten, studenten en bedrijven worden uitgedaagd om samen deze wensen, ideeën en projecten uit te werken binnen het practoraat.

Perspectieven

Er zijn drie redenen waarom het practoraat is opgestart.

Ten eerste vanuit een economisch perspectief. 60 procent van de banen in de luchtvaart zijn op mbo-niveau, dus onze studenten gaan een groot deel uitmaken van de branche. Het onderwijs loopt toch vaak wat achteruit kijkend de toekomst in en achter branche aan. Met het practoraat willen wij duurzame verbindingen maken met bedrijven en kennis en vakmensen naar binnen halen, zodat we samen kunnen komen tot de beste resultaten.

De tweede reden dat het practoraat is gestart is vanuit zingevingsperspectief. Het is juíst ook bedoeld om de passie van docenten voor het onderwijs fris te houden. Het practoraat is een broedplaats voor innovatie waar overheid, onderwijs en het beroepenveld elkaar ontmoeten. Daarbij is iedereen welkom. Docenten, maar ook studenten als zij dat willen. Met het practoraat willen we een goede leergemeenschap creëren en het hoogste potentieel uit mensen halen.

Maar ook dat de kwaliteit van het onderwijs verbetert – en dat is het derde perspectief, namelijk het kwaliteitsperspectief. Er wordt veel onderzoek gedaan naar onderwijs, maar dat is voornamelijk bij het hbo en op de universiteit. Docenten kunnen zich binnen het practoraat bijvoorbeeld bezighouden met de vraag hoe ze deze onderzoeken kunnen laten uitbreiden naar het mbo, zodat wij hiervan profiteren.

Meer informatie over het Practoraat Airport & Aviation vind je op www.practoraten.nl.

Documenten