Toelating zonder EU-paspoort


» Stap 1: Kies jouw studie
» Stap 2: Check toelatingseisen van de opleiding en eisen voor verblijfsvergunning voor studie
» Stap 3: Check de uiterste aanmelddatum
» Stap 4: Verzamel eerste documenten die nodig zijn voor plaatsing in de opleiding
» Stap 5: Start je aanmelding
» Stap 6: Bereid de IND-aanvraag voor
» Stap 7: Wacht op reactie van de IND
» Stap 8: Bereid je voor op je studie

Stap 1: Kies jouw studie

Leuk dat je bij ons wil komen studeren! We hebben een groot aanbod aan opleidingen.

» Bekijk het overzicht met alle opleidingen 

Denk eraan, dat je een opleiding kiest die niet in jouw eigen land beschikbaar is. Dat moet je straks kunnen aantonen!

Twijfel je over wat voor jou de juiste studie is? Wellicht dat een van onze studiekeuzetesten helpt.

Omdat je geen EU-paspoort hebt, kom je alleen in aanmerking voor een BOL-opleiding. Dat is een zogeheten 'beroepsopleidende leerweg', waarbij je het grootste deel van we de week op school bent.

En denk eraan dat de meeste van onze opleidingen in het Nederlands worden gegeven. Om toegang te krijgen tot een opleiding moet je kunnen aantonen dat je Nederlands kunt lezen, luisteren, schrijven en spreken op B1-niveau. We kunnen dat eventueel testen.

Woonruimte
Het vinden van een woonruimte in (de omgeving van) Amsterdam is erg moeilijk. Zorg er dus voor dat je een woonruimte hebt gevonden voordat je de aanvraag voor een verblijfsvergunning voor studie in gang laat zetten door het ROC. Bijvoorbeeld bij familie.

Stap 2: Check de toelatingseisen van opleiding en eisen voor verblijfsvergunning voor studie

Toelatingseisen voor de opleiding

» Bekijk de toelatingseisen voor de opleiding
» Kijk of je vooropleiding vergelijkbaar is met de Nederlandse vooropleiding
» Hoe kan ik mijn diploma laten waarderen?
 
De eisen voor een Verblijfsvergunning voor studie
Om in het Nederlandse mbo te kunnen studeren je een verblijfsvergunning voor studie nodig, die afgegeven wordt door de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). Wij kunnen die voor jou aanvragen, maar er zijn wel strenge voorwaarden aan verbonden. 
 
De volgende regels gelden voor toelating tot het Nederlandse mbo-onderwijs voor studenten afkomstig van buiten de Europese Ruimte (‘EU’): 
 
De school mag een student niet inschrijven voor een opleiding als hij niet over een geldig verblijfsdocument kan beschikken gedurende de opleiding. Kijk dus voordat je je je aanmeldt naar de regels van de IND.
 
De regels voor het mbo zijn strenger dan de regels voor het hbo/Universiteit. IND heeft een aantal voorwaarden voor de afgifte van een verblijfsdocument voor een mbo-studie. De belangrijkste zijn: 
 1. De onderwijsinstelling beschikt over een verklaring van SBB of een verklaring van de bevoegde autoriteiten van het land van herkomst van de student dat de opleiding niet in het land van herkomst kan worden gevolgd. 
 2. De onderwijsinstelling beschikt over een verklaring van de autoriteiten van het land van herkomst van de student dat hij met deze studie een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van het land van herkomst.
 3. De student voldoet aan 2 van deze 3 voorwaarden: 
  • De  vreemdeling is afkomstig uit en heeft de nationaliteit van Suriname, Indonesië of Zuid-Afrika 
  • De vreemdeling heeft familiebanden met rechtmatig in Nederland verblijvende personen 
  • De vreemdeling is de Nederlandse taal machtig 
 4. De student keert terug naar het land van herkomst de student toont retour vliegticket).
 5. De student beschikt tijdens zijn studie over voldoende middelen van bestaan (verklaring & voldoen aan inkomenseisen)
 6. Het is voor een niet-EU student uitsluitend mogelijk een opleiding te volgen in de leerweg BOL. Een BBL-opleiding is niet toegestaan.
 
Voor niet-EU-onderdanen geldt bovendien: 
 • Je dient maandelijks te kunnen beschikken over het studienorm bedrag (exclusief les- en collegegeld): hieruit betaal je jouw studiekosten, kosten voor levensonderhoud (eten en onderdak) en verplichte verzekeringen etc. Welk bedrag dat is staat ook op de site van de IND.
 • Je kunt geen aanspraak maken (als niet EU-onderdaan) op de Nederlandse studiefinanciering.
 • Je kunt geen aanspraak maken op een studiebeurs of andere geldelijke tegemoetkomingen van het ROC van Amsterdam/ROC van Flevoland.
 • Je kunt geen aanspraak maken op een Ov-kaart (Nederlands studenten-reisproduct). Je betaalt dus zelf de maandelijkse reiskosten tussen uw verblijfsadres in Nederland en de onderwijsinstelling/stagebedrijf. Stel je vooraf op de hoogte wat de maandelijkse kosten in uw specifieke geval minimaal bedragen.
 • Je bent verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten. 
 

Stap 3: Check de uiterste aanmelddatum

Studenten uit het buitenland dienen zich vóór 1 april aan te melden voor het komende schooljaar (start 1 augustus). Studenten die een opleiding in januari starten dienen zich vóór 1 oktober aan te melden. 

De aanvraag voor een studievisum kan pas 3 maanden vóór aanvang van de opleiding door het ROC bij de IND worden ingediend.  De IND heeft vervolgens 6 weken (plus een eventuele verlenging) de tijd een besluit te nemen tot het afgeven van een studievisum. 

Stap 4: Verzamel eerste documenten die nodig zijn voor plaatsing in de opleiding


Als je denkt dat je aan de voorwaarden voldoet, dan verzamel je onderstaande documenten. Sla ze digitaal op en ga naar stap 5.
 • Een ingevuld aanmeldformulier voor de opleiding
 • Een kopie (in kleur) van jouw paspoort
 • Een kopie van het diploma & cijferlijst van jouw vooropleiding en eventuele bewijsstukken van aanvullende vooropleidingseisen (indien van toepassing), zoals de diplomawaardering.

Stap 5: Start je aanmelding

Stuur de documenten uit stap 4 naar het Informatiecentrum: informatiecentrum@rocva.nl. Als de documenten in orde zijn en tijdig ingediend worden, en je aan de toelatingseisen voldoet, dan ben je voorlopig geplaatst, onder voorbehoud van het verkrijgen van een Verblijfsvergunning voor studie van de IND.

Je zult worden uitgenodigd voor kennismakingsactiviteiten. Die zijn verplicht om te worden toegelaten.

Stap 6: Bereid de IND-aanvraag voor

Na bevestiging van toelaatbaarheid tot de opleiding kan de tweede controle plaatsvinden ter voorbereiding op de procedure bij de IND.

Je vult samen met de opleiding de volgende IND-documenten in, die je van het ROC van Amsterdam krijgt:
 • Aanvraag voor studie (7005)     
 • Antecentenverklaring (7101)
 • Eigen verklaring vreemdeling inkomen (7113) en als je financiële ondersteuning van iemand krijgt gedurende jouw studie, het formulier ‘Appendix Financial statement of support’ met inkomensinformatie van degene die jou steunt.
 • Een verklaring van SBB of een verklaring van de bevoegde autoriteiten van het land van herkomst van de student dat de opleiding niet in het land van herkomst kan worden gevolgd.
 • Een verklaring van de autoriteiten van het land van herkomst van de student dat hij met deze studie een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van het land van herkomst. Dat doe je bijvoorbeeld bij het ministerie van het land waar je vandaan komt.
Als je de gevraagde verklaringen en bewijzen niet vóór 1 juni hebt geregeld, dan is het niet meer mogelijk om jouw dossier naar de IND te sturen. We bespreken dan eventueel met jou wanneer het eerstvolgende moment is dat je kunt starten in de opleiding (na goedkeuring IND).

Stap 7: Wacht op reactie van de IND

Wij controleren of alle documenten en formulieren volledig zijn en juist zijn ingevuld. Wij sturen ze daarna op naar de IND.

Al die tijd wordt er een plekje voor jou vrijgehouden in de opleiding. Zo gauw er een reactie van de IND is, wordt die aan jou toegestuurd per e-mail. Als de IND een studievisum wil toekennen, dan krijg je verdere instructies over hoe je dat regelt.

Stap 8: Bereid je voor op je studie

Als de IND heeft laten weten dat de Verblijfsvergunning voor Studie wordt toegekend, dan kun je je gaan voorbereiden op de studie in Nederland. Je zet dan de volgende stappen:
 • Als het om een MVV gaat, dan haal je jouw visum af in het land van herkomst
 • Je neemt jouw geboorteakte mee naar Nederland, die heb je straks nodig.
 • Je maakt ook een afspraak met de IND voor de biometrie (foto, handtekening en/of vingerafdrukken). Met die gegevens wordt jouw verblijfsdocument gemaakt.
 • Na aankomst in Nederland haal je jouw verblijfsvergunning voor studie af.
 • Je schrijft je in bij de gemeente waar jouw woonadres is. Binnen 5 dagen na aankomst maak je een afspraak met de gemeente. Je krijgt dan een burgerservicenummer (BSN).
 • Het BSN laat je zien aan Bureau Studentzaken van het MBO College waar je bent ingeschreven.
 • Je regelt binnen vier maanden na aankomst een zorgverzekering. » Meer informatie
 • Je betaalt de kosten van de opleiding.
 • De kosten van je opleiding hangen af van leeftijd, leerweg (BOL of BBL) en de opleiding. » Meer Informatie
  • Als eerste krijg je een factuur voor het lesgeld. Dat betaal je aan DUO.
  • Je bestelt je leermiddelen zoals studieboeken en zorgt voor een laptop, die je nodig hebt voor je studie. Die informatie krijg je van je opleiding.

Veel plezier en succes op de opleiding!