Zorg in de wijk in de 21e eeuw

Inspelen op de veranderende behoeften in de zorg
“Docenten geven steeds meer vraaggestuurd les”

De zorg verandert. Zo vindt zorg steeds minder vaak in een ziekenhuis of zorginstelling plaats, maar meer en meer bij de cliënt thuis. Om goed in te spelen op dergelijke actuele ontwikkelingen, sloegen we de handen ineen met diverse onderwijsinstellingen, zorginstellingen en techniekbedrijven. Het project ‘Zorg in de wijk in de 21e eeuw’ was hiermee een feit.

De samenleving verandert snel. Zo ook de sector zorg & welzijn. “We hebben daarom gezamenlijk een nieuw onderwijsconcept ontwikkeld”, vertelt Flip Derks, programmamanager Zorg & Welzijn bij het ROC van Amsterdam - ROC van Flevoland. “Dit sluit beter aan bij de ontwikkelingen van deze tijd, zoals de veranderende rol van zorgprofessionals. Doordat zorg vaak niet meer in een ziekenhuis of zorginstelling plaatsvindt, is het contact met cliënten veranderd. Ook omdat cliënten de regie over hun zorg vaak in eigen hand willen houden. Daarnaast wordt er steeds meer een beroep gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers. Duurzame en innovatieve medische technologieën ontwikkelen zich bovendien snel en zijn niet meer weg te denken uit de zorg.”

Het belang van dit project wordt onderstreept door oud-minister Bussemaker die vanuit het Regionaal Investeringsfonds mbo € 12,8 miljoen vrijmaakte voor het project. Het bedrijfsleven en de regionale overheden vulden dit bedrag aan tot ruim € 40 miljoen. De subsidie van het regionaal investeringsfonds geldt voor vier jaar. Die tijd heeft de projectgroep benut om drie Fieldlabs te realiseren.

Fieldlabs
Hieronder wordt een continue leeromgeving verstaan waar verschillende partijen samenkomen om van en met elkaar te leren. Studenten/stagiaires, werkbegeleiders, docenten, praktijkopleiders, onderzoekers, medewerkers van bedrijven en gemeenten werken daarbij samen en gaan daarbij ook op elkaars stoel zitten. De Fieldlabs krijgen gestalte in een gebouw van een zorgaanbieder. Daar kunnen cliënten, maar ook mantelzorgers en buurtbewoners, terecht met hun vragen over gezondheid en preventie. Mbo-studenten lopen er stage of werken mee. “Zo krijgen zij een realistischer beeld van het werk in de wijk en kunnen ze zelf ervaren hoe afwisselend en uitdagend dat is”, aldus Flip. Het onderwijs wordt daarbij samen met de andere betrokken onderwijsinstellingen en de zorgaanbieders verzorgd. Dit kan binnen de muren van de school zijn, maar zal steeds vaker vanuit een Fieldlab worden gegeven.

Vraaggestuurd lesgeven
Docenten geven daarbij steeds meer vraaggestuurd les. “We kijken meer naar wie woont er in de wijk en wat diegene nodig heeft”, aldus Flip. “Zo onderzoeken onze studenten samen met het werkveld en de wijkbewoners wat ze kunnen doen aan eenzaamheid. Het kan best zijn dat er over een half jaar weer andere onderwerpen actueel zijn, bijvoorbeeld door de komst van nieuwe technieken of wijzigingen in de zorgverzekering. Ons project is daarom nooit af, maar altijd in beweging. Het is daarom belangrijk om onze Fieldlabs levendig te houden om aan te kunnen blijven sluiten bij de wensen van de bewoners in de wijk.”