'Excellentieprogramma vergroot kansen student op arbeidsmarkt'
Het Powerteam, zoals het programma heet, is op dit moment gericht op studenten van de opleidingen Sport & Beweging, Mode, Dans en Uiterlijke Verzorging. Ze krijgen de kans om naast de reguliere opleiding aan dit project mee te werken. Als de student het traject afrondt, krijgt hij of zij een certificaat. “Dit certificaat is voor de student een plusje achter het diploma. Dit vergroot de kansen van de student op de arbeidsmarkt”, vertelt Mohammed.

Leerlingen kunnen zich aanmelden voor het Powerteam, waarna de docenten bepalen wie wordt toegelaten. Of dit de procedure zal blijven is nog de vraag, want het project staat nog in de kinderschoenen. “Tot de zomervakantie zijn we met een blauwdruk bezig. We willen niet te veel inkaderen. De eerste pilot mag gewoon mislukken”, zegt Mohammed hierover. “Alle vorderingen en ervaringen worden vastgelegd in een handboek, zodat het proces herhaald kan worden en uiteindelijk ook op andere roc’s landelijk kan worden uitgerold.”

Eén keer per week komt het Powerteam samen om ervaringen met elkaar te delen en workshops te volgen. Een onderzoekster van de Hogeschool van Amsterdam volgt het proces, helpt om gemaakte keuzes te verantwoorden en geeft gastcolleges aan het Powerteam. “Door dit project kijken docenten kritisch naar zichzelf en elkaar en ontstaat er synergie tussen opleidingen en betrokkenen”, vertelt Mohammed.

Er zijn al enkele voorbeelden van projecten die studenten uit het Powerteam hebben opgezet. Zo is een student van de modeopleiding bezig een kledinglijn te ontwikkelen waarmee zij mensen bewust maakt van het proces van kleding maken. Een student van de dansopleiding is een methode aan het ontwikkelen om mensen met een beperking te helpen dansen. Mohammeds eigen Powerteam-studenten willen een sportevenement organiseren voor vluchtelingen. Hierbij willen zij studenten van de andere opleidingen uitdagen op hun manier aan het evenement bij te dragen, als een soort mini-Powerteam. “Het is erg mooi om te zien dat de studenten vanzelf voor maatschappelijk betrokken projecten kiezen, zonder dat wij ze deze kant op sturen."

De Powerteams werken tot de zomer aan de pilot. Mohammed is blij hierbij betrokken te zijn: “Dit project is voor studenten geen verplichting, maar een kans. Ik vind dat studenten en docenten de kans verdienen om buiten het reguliere curriculum met elkaar iets moois neer te zetten. De energie is ook heel anders dan in de normale, dagelijkse werkzaamheden."

Ander nieuws

Nieuws Informatieavond voor ouders Op 8 november 2021 op MBO College Zuid.
Nieuws Unieke opleiding in Nederland: Mhbo ICT Engineer In september 2020 startte een volle klas studenten in de nieuwe opleiding Mhbo ICT Engineer. Deze pioniers volgen na het eerste jaar op mbo-niveau... MBO College Zuidoost
Nieuws Bezoek demissionair minister Van Engelshoven aan MBO College Zuidoost “Hoog bezoek”, zegt een van de studenten als demissionair minister Ingrid van Engelshoven het team Economie & Zakelijke...
Bekijk al het nieuws