Heb je een klacht?


We vinden het belangrijk dat de sfeer op school prettig en veilig is. Als studenten het ergens niet mee eens zijn, kunnen zij hun onvrede uiten bij de school of een klacht indienen. Het ROC van Amsterdam stimuleert studenten om problemen met elkaar te bespreken en samen met de school een oplossing te zoeken.

Soms lukt het niet om er met elkaar uit te komen. Ook kan de klacht zo ernstig of persoonlijk zijn dat je deze liever met iemand anders van de organisatie bespreekt. In het Klachtenreglement Studenten lees je hoe het ROC van Amsterdam omgaat met klachten.

De ombudsman

Lukt het niet om je klacht samen met school op te lossen? Neem dan contact op met de ombudsman. Dit kan via het Meldpunt Studenten (zie hieronder) of via ombudsman@rocva.nl. De ombudsman bemiddelt bij klachten tussen jou en de school. De ombudsman is neutraal en kiest geen partij. De ombudsman bekijkt de klacht en stelt een advies op. 

Waar meld je een klacht?

Het ROC van Amsterdam heeft een Meldpunt Studenten. Hier kunnen studenten terecht als ze het ergens niet mee eens zijn. Alle berichten (klachten, bezwaren en beroep) die binnenkomen bij het Meldpunt Studenten worden ontvangen door de Ombudsman, behalve als je hebt gekozen voor contact met de vertrouwenspersoon. Dan wordt jouw melding direct gestuurd aan de vertrouwenspersoon van je mbo-college.

De Ombudsman bekijkt waarover de melding gaat en stuurt deze vervolgens door naar de juiste commissie of persoon. De Ombudsman zal altijd onderzoeken of de procedures goed zijn gevolgd en of er een oplossing mogelijk is.

Je kan je klacht, bezwaar of beroep indienen bij het Meldpunt Studenten op de volgende manieren:
  • door een e-mail te sturen aan meldpuntstudenten@rocva.nl
  • via de knop van het Meldpunt Studenten op de startpagina van Portaal voor Talent

Klachtencommissies

Lukt het niet om de klacht zelf of door bemiddeling van de ombudsman op te lossen? Dan zijn er verschillende klachtencommissies aan wie je jouw klacht kan voorleggen.

Een klacht over (ongewenst) gedrag in welke vorm dan ook wordt behandeld door de klachtencommissie voor studenten.

Ben je het niet eens met een besluit (bijvoorbeeld een besluit tot schorsing)? Dan wordt het bezwaar tegen dit besluit behandeld door de geschillenadviescommissie.

Ben je het niet eens met een beslissing van de examencommissie of een bindend studieadvies? Dan kan je beroep instellen bij de Commissie van Beroep voor Examens.

Klacht over privacy

Heb je een klacht over je privacy? Denk daarbij bijvoorbeeld aan een situatie waarin jouw gegevens zijn verwisseld met die van een ander? Of dat iemand ongewenst informatie over jou online zet? Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via: privacy@rocva.nl.

De vertrouwenspersoon

Als je te maken hebt met ongewenst gedrag, dan kan de vertrouwenspersoon je helpen. Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn: seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten, bedreiging of discriminatie. Wat doet de vertrouwenspersoon? Een vertrouwenspersoon neemt jouw klacht serieus. De vertrouwenspersoon vangt je op, luistert naar je en zoekt samen met jou naar een oplossing. Je klacht wordt in vertrouwen behandeld, de vertrouwenspersoon doet niets wat jij niet wilt.

Elk mbo-college heeft één of meerdere vertrouwenspersonen. Kijk voor contactgegevens in je studiewijzer of op portaalvoortalent.nl. Je kan ook via het Meldpunt Studenten direct in contact komen met de vertrouwenspersoon van jouw mbo-college.