Voor decanen

Het ROC van Amsterdam biedt ruim 300 mbo-opleidingen aan. Als decaan vervult u voor uw leerlingen een belangrijke rol in het keuzeproces voor een passende mbo-opleiding. Het ROC van Amsterdam biedt ondersteuning met verschillende loopbaanoriëntatie-activiteiten, zodat uw leerlingen de juiste studiekeuze maken.  

Informatie voor het vo

U vindt alle informatie voor het VO in de informatieflyer.

» Download de informatieflyer
» Download onze activiteitenkalender (pdf)

Contact Overstapcoördinatoren

Wilt u in contact komen met onze overstapcoördinatoren? Hieronder vindt u per college de contactpersonen.

 
MBO College Airport
Heidi Pellegrom
h.pellegrom@rocva.nl
06 29 23 80 00
 
MBO College Centrum
Monique Elmont
m.elmont@rocva.nl
06 81 16 70 64 l 020 579 16 20
 
MBO College Hilversum
Michèle Dijkslag
m.sdijkslag@rocva.nl
06 12 5 281 50 l 020 728 82 18
 
MBO College West
Fitriah Azis
f.azis@rocva.nl
06 52 64 56 34 l 020 579 13 66
 
MBO College Zuid
Saskia van Loen
s.vanloen@rocva.nl
06 37 00 98 02 l 020 728 60 50
 
MBO College Zuidoost
Imke Wensma
i.wensma@rocva.nl
06 24115029
 
MBO College Noord/MBO College Westpoort
Sofie Kosters
s.kosters@rocva.nl
06 45 181 421
 
PRO/VSO
Dimphy Hengst
d.hengst@rocva.nl
06 21 57 67 40
 

Opleidingen ROC TOP

In goede samenwerking worden de opleidingen van ROC TOP op deze website aangeboden.
» Overzicht ROC TOP-opleidingen

Contact

Wij helpen u graag bij uw werkzaamheden. Voor afspraken over samenwerking en de planning van loopbaanoriëntatie-activiteiten kunt u contact opnemen met:

Wikash Chaitram
Telefoon:  (020) 579 18 49
Mobiel: 06 48 58 67 58
E-mail: decanen@rocva.nl

Periodieke decanen- en mentorenmiddag

Gedurende het gehele schooljaar organiseren wij maandelijks een decanen- en mentorenmiddag. Tijdens deze middag kunt u met uw collega-docenten kennismaken met een specifiek mbo-college van het ROC van Amsterdam. De programma’s worden door de colleges zorgvuldig samengesteld en geven u de gelegenheid om alles te weten te komen over het college, (nieuwe) opleidingen en onderwijstrends! 
 
Van september tot en met april bent u van harte welkom om een kijkje te nemen bij één of meerdere mbo-colleges.
 
Geïnteresseerd? Hieronder vindt u een overzicht van al onze Decanen- en mentorenmiddagen die nog komen.

MBO College Airport - donderdag 18 april 2024 » registreren
 
 
Lees verder

Voorlichtingen en markten

Tijdens diverse voorlichtingen en markten informeren wij vo-leerlingen en ouders over het mbo, onze opleidingen en mbo-colleges. Via dit formulier kunt u een voorlichting aanvragen.

Een dag meelopen op het mbo


Via rocva.nl/ikkiesmbo maakt de leerling nu zelf een profiel aan. Met het online profiel kan de leerling alle meeloopactiviteiten bekijken en zelf inplannen. Via een scholen-account kunt u bijhouden naar welke activiteit(en) de leerling gaat. U hoeft zelf geen extra handelingen meer te verrichten. Via de website rocva.nl/ikkiesmbo kunt u een scholen-account aanvragen, de oude decanen-accounts zijn komen te vervallen. U kunt ook mailen naar decanen@rocva.nl om een scholen-account aan te vragen.

Online studiekeuzetest

Leerlingen die moeite hebben met hun studiekeuze kunt u naast ikkiesmbo ook verwijzen naar de studiekeuzetests op onze site. Op verschillende manieren kunnen zij ontdekken welke opleiding bij hen past. 

Virtuele Sectorenmarkt

Om leerlingen op een laagdrempelige manier te helpen bij hun studiekeuze, hebben we een virtuele lens ontwikkeld in Snapchat. Deze virtuele lens zet een voorlichtingstand in je eigen woonkamer of klaslokaal. De voorlichting komt dus letterlijk bij de leerling thuis of in de klas! Gebruikers kunnen in de lens swipen van stand naar stand en informatie lezen over de sectoren.

» Meer informatie en video met uitleg bekijken

Toelatingsrecht

Iedereen met een diploma van de middelbare school is welkom op een van onze mbo-opleidingen.

De vooropleiding bepaalt op welk niveau kan worden ingeschreven. Voor sommige opleidingen gelden er aanvullende eisen. Studenten die nog geen diploma of overgangsbewijs van havo 3 naar 4 hebben, starten in een Entree-opleiding.

Mocht u als decaan een leerling hebben, die geen diploma heeft, maar wel toe is aan een vervolg op het mbo en daar ook voldoende voor toegerust is, dan hebben wij daar een procedure voor. U kunt dan contact opnemen met het Loopbaanexpertisecentrum van het mbo-college, waar de leerling zich wil aanmelden. U bent als decaan de enige gemachtigde om deze uitzondering aan te vragen voor uw leerling. Warme overdracht maakt deel uit van onze procedure.

» Procedure toelating kandidaatstudenten vmbo zonder diploma

Bekijk onderstaand filmpje om meer te weten te komen over hoe je je kunt aanmelden voor een van onze opleidingen.Aanmelden uiterlijk 1 april!
Om toelatingsrecht te hebben tot een mbo-opleiding die na de zomer start, moet je je uiterlijk 1 april aanmelden voor die opleiding!

Het kan zijn dat de opleiding naar keuze maar een beperkt aantal plaatsen heeft. Het is dan ook verstandig dat aankomend studenten zich zo snel mogelijk aanmelden, want meestal plaatsen we op volgorde van aanmelding. Zorg er in elk geval voor dat uw leerling zich uiterlijk op 1 april 2025 heeft ingeschreven.

Wij helpen onze aankomend studenten natuurlijk graag om zo snel mogelijk bij de juiste opleiding terecht te komen. Na aanmelding en eventuele kennismakingsactiviteiten geven wij een studiekeuzeadvies.

Meer weten? Bekijk hieronder het filmpje van de Rijksoverheid voor meer informatie over waar aankomend studenten op moeten letten.

Bron: rijksoverheid.nl
  
Lees verder

Overstap havo naar mbo

Het kan zijn dat een leerling in havo 4 de overgang naar havo 5 niet haalt. Dan is het mogelijk om over te stappen op het mbo. Met een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 kan de leerling kiezen voor een opleiding van het ROC van Amsterdam. Bij veel opleidingen is het voor havisten tevens mogelijk om een flex-opleiding te volgen. Met een flex-opleiding kan je bijvoorbeeld als havist een vakdiploma halen en praktijkervaring opdoen in een tempo dat bij jou past. Een flex-opleiding kan ook heel geschikt zijn als je al een opleiding hebt gevolgd en nog verder wilt leren. We kunnen dan rekening houden met alle vakken die je al hebt gedaan.

Tijdens de kennismaking wordt er gekeken naar je vooropleiding, studieresultaten, werkervaring en motivatie. Een flex-opleiding doe je niet zomaar.

De vereisten kunnen verschillen per opleiding. Soms is een havo-diploma vereist, maar soms is een overgangsbewijs op de havo of het vwo al voldoende, of een diploma vmbo-t met goede cijfers. Bekijk ons aanbod aan flex-opleidingen. Overal staat bij waar je aan moet voldoen. 

Als je niet voldoet aan de vereisten van een flex-opleiding, dan is er vaak ook een gewone variant.

» Bekijk alle flex-opleidingen 

Toelatingseisen
Op onze website staat bij elke opleiding wat de toelatingseisen zijn. Mocht u vragen hebben hierover, neem dan contact op met het informatiecentrum: 0900 - 9599 of informatiecentrum@rocva.nl

Lees verder

Doorstroom naar het hbo

Er zijn mogelijkheden om versneld een mbo-diploma te halen en door te stromen naar het hbo. Voor een succesvolle doorstroom van het mbo naar het hbo werken wij samen met hbo-opleidingen in binnen- en buitenland.
 
» Meer over de doorstroom mbo – hbo 

Entree-opleidingen

Voor leerlingen die nog geen diploma hebben, zijn onze Entree-opleidingen mogelijk een aantrekkelijk alternatief. Ze moeten dan wel over de capaciteiten beschikken om een mbo-opleiding te volgen en minimaal 16 jaar zijn. 

» Alles over Entree-opleidingen


Van praktijkonderwijs naar Entree
Komt uw leerling uit het praktijkonderwijs? En is uw leerling op zoek naar een entree-opleiding? Volg dan dit stappenplan.

Studeren met een beperking - ExPO

Voor vragen over studenten met een beperking, of andersoortige ondersteuningsvragen, kunt u terecht bij het Expertisecentrum Passend Onderwijs (ExPO). Wij adviseren en helpen u bij het vinden van een geschikte opleiding en brengen u met de juiste personen in contact.

Voor studenten die (specialistische) ondersteuning nodig hebben is het belangrijk dat u in overleg met uw collega zorgcoördinator informatie aanlevert over de ondersteuningsbehoefte vóór de specialistische intake bij het LEC van het mbo-college. Dat helpt ons bij het vroegtijdig bepalen en organiseren van de benodigde ondersteuning. Als u nog vragen heeft kunt u een e-mail sturen naar expo@rocva.nl

Lees verder

ROCvA Informatiecentrum


Kunnen leerlingen ondanks loopbaanoriëntatie- en voorlichtingsactiviteiten toch niet kiezen, dan kunnen ze een afspraak maken bij ons Informatiecentrum voor een gesprek met een adviseur en mogelijk een beroepsinteressetest.

» Het Informatiecentrum 

Handige links

» Data open dagen 
» Onze mbo-opleidingen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief voor het vo