Samenwerken

Het ROC van Amsterdam onderscheidt drie verschillende samenwerkingsverbanden: publieke-private samenwerkingen, topconcepten en praktische samenwerkingen.  

Samenwerken met het ROC van Amsterdam biedt veel mogelijkheden. Met circa driehonderd mbo-opleidingen, verdeeld over negen MBO Colleges in de regio's Amsterdam, Amstelveen, Hilversum en Hoofddorp. Daarnaast hebben we scholen voor voortgezet onderwijs en onderwijsaanbod voor volwassenen. Onze nauwe samenwerking met het ROC van Flevoland maakt het aantal mogelijkheden nog groter.

Het ROC van Amsterdam onderscheidt drie verschillende samenwerkingsverbanden: publieke-private samenwerking, topconcepten en praktische samenwerking. 

Publiek-private samenwerkingen

Het ROC van Amsterdam heeft met behulp van het Regionaal Investeringsfonds mbo verschillende publiek-private samenwerkingen (pps-en) in het beroepsonderwijs opgericht. In co-creatie met innovatieve bedrijven wordt een onderwijsprogramma gemaakt dat eigentijds en aantrekkelijk is en aansluit op regionale topsectoren en de veranderende arbeidsmarkt. Deze pps-en worden ieder op eigen wijze vormgegeven. De basis is altijd een intensieve en vernieuwende manier van samenwerken in de leerloopbaan van de student. Partners in een pps beloven elkaar niet alleen trouw, maar verplichten zichzelf ook tot het maken van een business model voor verduurzaming na 2018. 

» Meer informatie over het ROC van Amsterdam en publieke-private samenwerkingen

Lees verder

Samen onderwijs aanbieden: topconcepten

Deze vorm van samenwerking bestaat uit het gezamenlijk aanbieden van hoogwaardige mbo-opleidingen. Die noemen we topconcepten.

» Meer informatie over onze topconcepten
 
Lees verder

Practoraten

Een practoraat is een expertiseplatform waarin onderzoek gedaan wordt onder leiding van een practor. Ontdek waar de vijf verschillende practoraten binnen het ROC van Amsterdam - Flevoland voor staan en welke doelen zij hebben.

Ieder practoraat werkt op een eigen innovatieve manier aan vraagstukken. Docenten en studenten worden hierbij betrokken en doen zelf onderzoek. Bij ieder practoraat speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Peter Hulskemper, practor bij het Practoraat Airport & Aviation: “We leiden niet alleen op voor het beroepenveld, maar ook voor de aarde.”

Lees het Digitaal Magazine Practoraten online!
Ga mee op ontdekkingsreis naar de practoraten van het ROC van Amsterdam - Flevoland in deze eerste uitgave van het Digitaal Magazine Practoraten. Het Digitaal Magazine Practoraten is ontwikkeld om inspiratie te bieden door vijf practoraten binnen het ROC van Amsterdam - Flevoland uit te lichten:

  • Practoraat Airport & Aviation
  • Practoraat Energietransitie & Human Capital
  • Practoraat Circulaire Regionale Economie
  • Practoraat Sports, Health & Exercise
  • Practoraat Creatief Vakmanschap (afgerond)


Veel leesplezier!

» Naar het Digitaal Magazine Practoraten

 

Lees verder

Praktische samenwerking

Deze vorm van samenwerking bestaat uit wederzijdse ondersteuning. Bijvoorbeeld het delen van kennis en faciliteiten en afspraken over stageplaatsen.

» Meer informatie over praktische samenwerking
 
Lees verder