LINK

Link met het bedrijfsleven vanuit MBO College Zuidoost.


Wij zijn LINK, een afdeling die studenten naar buiten brengt en bedrijven naar binnen haalt. Wij creëren netwerken en vormen de verbinding tussen de teams in de school en tussen de school en het bedrijfsleven. Dit doen wij op het gebied van stage en werk en het organiseren van events, gastlessen, bedrijfsbezoeken, masterclasses en andere vormen van samenwerking.

De wereld verandert

MBO College Zuidoost is een ondernemend college met uitdagend en betekenisvol onderwijs. De snelheid waarmee onze omgeving verandert neemt enorm toe. We willen onze studenten hierop voorbereiden. Graag blijven wij in verbinding met stage-biedende organisaties om gezamenlijk een antwoord te formuleren op de vraag welke nieuwe vaardigheden studenten nodig hebben om straks goed te kunnen functioneren in een steeds sneller veranderende samenleving.  

Wij zoeken verbinding

De bedoeling van een stage is betekenisvol leren in een authentieke omgeving. De student ontwikkelt vaardigheden als werknemer en verantwoordelijk burger. De ervaring draagt bij aan een realistisch beeld van het werk en de branche en geeft ruimte aan het ontdekken van talenten en kwaliteiten. Het stagebedrijf leert ook. Het is een kans gebruik te maken van de jonge honden kwaliteiten en de frisse blik van een stagiair. 

Los van stages nodigen wij bedrijven uit een bijdrage te leveren aan de vorming van de studenten door middel van projecten, evenementen en trainingen, op locatie of hier op school. Ook faciliteren wij bijeenkomsten waarbij bedrijven met elkaar en met ons college ervaringen kunnen delen. Op basis van deze uitkomsten zetten wij onze koers verder uit.

Wij vinden u graag

Hebt u vragen over stages of wilt u met ons van gedachten wisselen over een bijdrage aan ons ondernemend en uitdagend onderwijs? Wij gaan graag met u in gesprek!

Stages:
Miranda Wijnand
Telefoon: 06 51 68 88 96
 
Projecten / evenementen:
Telefoon: 020 579 12 26
E-mail: link@rocva.nl
 
Locatie:
MBO College Zuidoost
Fraijlemaborg 135 - kamer 2.45
1102 CV  Amsterdam