Alles over stage

Bent u op zoek naar een goede stagiair? Het ROC van Amsterdam biedt talloze mogelijkheden. De opleidingen van het ROC van Amsterdam sluiten goed aan op de praktijk. Onze docenten komen vaak zelf uit het bedrijfsleven en geven de studenten de juiste beroepshouding mee. Praktijkgericht onderwijs, gastlessen en excursies zorgen ervoor dat studenten tijdens hun stage vlot hun draai weten te vinden.

Hier vindt u een overzicht van de mogelijkheden. U kunt ook direct contact opnemen:
» Contact met een van onze stagecoördinatoren 
» Contact met LINK voor de regio Amsterdam-Zuidoost
» Contact met ons Informatiecentrum
» Stage lopen bij het ROC van Amsterdam

Stage-overeenkomst

Samen met u leiden wij de student op voor een beroep. Daarvoor sluit u als stagebedrijf een stage-overeenkomst met de stagiair en het ROC van Amsterdam. Deze overeenkomst biedt u duidelijkheid en heldere afspraken over de onderlinge relatie.

» Naar de 'Algemene bepalingen Stageovereenkomst' (linkt naar nieuwe pagina, zie daar onder kopje Stage)

Professionele begeleiding

Begeleiding op de werkvloer vraagt om een deskundige en enthousiaste praktijkopleider uit uw bedrijf. Vanuit het ROC van Amsterdam is een praktijkdocent het vaste aanspreekpunt voor de stagiair én voor u.

Hebt u vaker stagiairs bij uw bedrijf en wilt u de begeleiding extra goed aanpakken? Dan kunt u overwegen om iemand binnen uw bedrijf speciaal hiervoor bij ons te laten opleiden. Wij bieden daarvoor de BBL-opleiding Praktijkopleider aan.

» Meer informatie over de opleiding Praktijkopleider

Erkend leerbedrijf

We vinden het belangrijk dat mbo-studenten goed worden begeleid tijdens hun opleiding. Als u met uw onderneming studenten wilt begeleiden bij hun stage (Beroeps Praktijk Vorming), heeft u een officiële erkenning nodig als leerbedrijf.

Aanvragen voor erkenning tot leerbedrijf worden beoordeeld en toegekend door de landelijke organisatie Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Op de website van SSB kunt u uw aanvraag voor erkenning indienen. Na uw aanvraag neemt een accountmanager van SBB contact met u op om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek.

Stage en leerwegen

Het mbo-onderwijs kent twee leerwegen: BOL en BBL. Welke past het best bij uw bedrijf of instelling?


BOL
In de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) beslaat de beroepspraktijkvorming (stage) 20 tot 60 procent van de studieduur. De student komt in aanmerking voor tegemoetkoming in de studiekosten of studiefinanciering.

 
Duur, vorm en leerdoelen van de stage zijn afhankelijk van opleiding en leerjaar. Op basis daarvan kiest u de student die úw wensen kan vervullen. Bijvoorbeeld een eerstejaars die enkele weken uitvoerend werk kan verrichten. Of juist een ervaren vierdejaars, die in een paar maanden tijd zelfstandig een onderzoek voor u uitvoert.


BBL
In de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) omvat de beroepspraktijkvorming 60 tot 80 procent van de studieduur. Deze leerweg is bij uitstek geschikt om uw personeel (verder) te scholen.

De student is in loondienst en gaat gemiddeld één dag in de week naar school. In veel gevallen verlicht de overheid de brutoloonkosten via een afdrachtenvermindering van de loonbelasting.
Lees verder

Financiële voordelen

Werkgevers kunnen profiteren van verschillende financiële regelingen.

 

Subsidieregeling Praktijkleren

De Subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Deze regeling vervangt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel.

» Website Subsidieregeling Praktijkleren

Opleidings- en Ontwikkelingsfonds

Werkgevers kunnen in veel gevallen een beroep doen op het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) van hun brancheorganisatie. Een O&O-fonds wordt gevuld via bijdragen uit de loonsom van aangesloten bedrijven. Deze sectorale fondsen zijn veelal aan een of meer CAO’s gekoppeld. U kunt via uw brancheorganisatie contact opnemen met het kenniscentrum van uw sector.

» Website Opleidings- en Ontwikkelingsfonds

 

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

De SBB ondersteunt leerbedrijven en scholen bij het opleiden van jonge vakmensen in de praktijk. De SBB is verantwoordelijk voor het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, het onderhouden van de kwalificatiestructuur mbo en het verzorgen van arbeidsmarkt-, bpv- en doelmatigheidsinformatie. De website geeft ook een overzicht van beschikbare subsidies en fondsen.

» Website SBB 

 

Overzicht

Een compleet overzicht van alle subsidies en fiscale voordelen vindt u bij Leren en Werken, een onafhankelijke website over leren en werken.

» Website Leren en Werken
 
Lees verder

Ombudsman

Heeft u een klacht met betrekking tot stage of de school? Dan verwachten wij dat u het altijd eerst zelf probeert op te lossen. Als u een klacht heeft, bespreek die dan eerst met de school. Als jullie er niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de Ombudsman.

» Meer over de Ombudsman