Ziekmelding of verlof aanvragen


Is uw kind ziek of wilt u verlof aanvragen voor bijzondere omstandigheden? Op deze pagina leest u hoe u dat doet en welke regels en plichten hierbij horen. 

Ziekmelding

Het ROC van Amsterdam heeft duidelijke regels over verzuim. Het verzuim van uw kind moet op de eerste dag dat hij of zij afwezig is gemeld worden. Hoe dat moet is afhankelijk van de opleiding en het college waar uw kind naartoe gaat. Klik op het college waar uw kind studeert om te zien hoe hij of zij zich ziek moet melden.

» MBO College Airport
» MBO College Amstelland
» MBO College Centrum
» MBO College Hilversum
» MBO College Noord
» MBO College West
» MBO College Westpoort
» MBO College Zuid
» MBO College Zuidoost

Verlof aanvragen

Voor bijzondere omstandigheden, zoals het bijwonen van een huwelijk of een religieuze feestdag, mag u of uw kind vooraf een verlofaanvraag indienen bij de studiecoach of mentor. De mentor of opleidingsmanager beslist vervolgens of de verlofaanvraag wordt goedgekeurd. 

Als uw kind langere tijd niet naar school kan komen, loopt hij of zij mogelijk achterstand op. Als dit het geval lijkt te zijn, is het belangrijk zo snel mogelijk contact op te nemen met de studiecoach of mentor. Samen bespreken we dan hoe we de achterstand zoveel mogelijk kunnen voorkomen en later kunnen inhalen. 

Afwezig zonder reden

Als het verzuim van uw kind niet op tijd wordt gemeld, is er sprake van ongeoorloofde afwezigheid. 

Bij ongeoorloofd verzuim nemen wij contact op met de ouders/verzorgers en voert de studiecoach of mentor een gesprek met de student. 

Is uw kind jonger dan 18 jaar, dan zijn wij wettelijk verplicht om het verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. Is uw kind tussen de 18 en 23 jaar? In dat geval zijn wij wettelijk verplicht om een melding te maken bij het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt.