Voortgangs­informatie


Het ROC van Amsterdam vindt het belangrijk dat ouders/verzorgers betrokken zijn bij de ontwikkeling en de studieresultaten van hun kind. Daarom kunnen gezaghebbende ouders en verzorgers inloggen in het Eduarte Ouderportaal. Op deze pagina leest u meer over hoe u de studievoortgang van uw kind kunt volgen.

Eduarte Ouderportaal

In het Eduarte Ouderportaal kunt u de studievoortgang van uw kind volgen. De gegevens die wij hierin bijhouden zijn:
  • Contactgegevens van de studieloopbaanbegeleider (mentor of coach)
  • Examenresultaten die meetellen voor het diploma
  • Het rooster
  • De aanwezigheid en het verzuim
  • Pedagogische documenten
  • Informatie over de stage
  • In het eerste studiejaar: of een student een positief of negatief studieadvies krijgt.
Zo gauw uw kind 18 jaar wordt, vervalt de toegang. Uw kind kan er dan zelf voor kiezen om u toegang tot het Eduarte Ouderportaal te geven.

Wilt u meer informatie over het Eduarte Ouderportaal? U leest hier meer over in onze handleiding.

» Handleiding Eduarte

Vragen?

Heeft u vragen over de studievoortgang, aanwezigheid of het rooster van uw kind? Of maakt u zich zorgen over de schoolresultaten? U kunt contact opnemen met de studieloopbaangeleider (mentor) van uw kind. 

Deze contactgegevens vindt u ook in het Eduarte ouderportaal. De mentor zal ook contact opnemen indien er andere bijzonderheden zijn, zoals een schorsing of andere zorgen.