Het bestuur

Edo de Jaeger Voorzitter Raad van Bestuur Stichting ROC van Amsterdam - Flevoland
Bijar Altalabani Lid Raad van Bestuur Stichting ROC van Amsterdam - Flevoland
Gaby Allard Lid Raad van Bestuur Stichting ROC van Amsterdam - Flevoland

De bestuurlijke onderdelen

 • Raad van Bestuur (RvB) - zie hierboven
 • Raad van Toezicht (RvT) - zie hieronder
 • Ondernemingsraad (OR)
 • Centrale Diensten
 • Mbo-colleges
 • Opleidingsteams in de mbo-colleges
 • Centrale Studentenraad (CSR)
  » Bekijk het organogram

 

Leden van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bekijkt of het bestuur functioneert conform de zelf geformuleerde doelstellingen, maar ook volgens de maatschappelijke opdracht die een onderwijsinstelling nu eenmaal heeft. De Raad van Toezicht van het ROC van Amsterdam - Flevoland bestaat uit de volgende personen:
 • Mevrouw drs. Y. Shitrit, voorzitter
 • De heer drs. R. Santokhi
 • De heer drs. D.J. Elders
 • Mevrouw dr. M.S. Menéndez
 • Mevrouw B.M. Kievits
 • Mevrouw drs. S. Koning