Het bestuur

Het bestuur van het ROC van Amsterdam - Flevoland bestaat uit een Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, College van Bestuur, mbo-colleges en Centrale Diensten.

Edo de Jaeger Voorzitter Raad van Bestuur Stichting ROC van Amsterdam - Flevoland / Voorzitter College van Bestuur ROC van Amsterdam
Gerrit Vreugdenhil Lid Raad van Bestuur Stichting ROC van Amsterdam - Flevoland
Gaby Allard Lid Raad van Bestuur Stichting ROC van Amsterdam - Flevoland

De bestuurlijke onderdelen

 • College van Bestuur (CvB)
 • Raad van Bestuur (RvB) - zie hierboven
 • Raad van Toezicht (RvT) - zie hieronder
 • Ondernemingsraad (OR)
 • Centrale Diensten
 • Mbo-colleges
 • Opleidingsteams in de mbo-colleges
 • Centrale Studentenraad (CSR)
  » Bekijk het organogram
 

Leden van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bekijkt of het bestuur functioneert conform de zelf geformuleerde doelstellingen, maar ook volgens de maatschappelijke opdracht die een onderwijsinstelling nu eenmaal heeft. De Raad van Toezicht van het ROC van Amsterdam - Flevoland bestaat uit de volgende personen:
 • Mevrouw drs. R.H.M. Eringa-Wensing, voorzitter
 • De heer drs. K.B. Tewarie RA
 • De heer drs. D.J. Elders
 • De heer mr. M.Q.E. van Bruggen Bsc BA
 • Mevrouw dr. M.S. Menéndez
 • Mevrouw B.M. Kievits