Missie en beleid

Ons beleid is gebaseerd op onze missie, visie en kernwaarden. We richten ons daarbij op leerlingen, studenten, medewerkers en relaties. We werken klant- en resultaatgericht en proberen daarbij zo goed mogelijk aan te sluiten op de arbeidsmarkt en de samenleving van de toekomst.
 

Onze missie

Ik investeer in mensen, om een brug te slaan naar werk, vervolgopleiding en samenleving.

Onze visie

We verzorgen onderwijs dat je uitdaagt je te ontwikkelen tot een gewaardeerd vakman, actief burger en succesvol student.

Onze kernwaarden

1. Aandacht
Iedereen telt mee. We geven iedereen ruimschoots aandacht voor zijn of haar persoonlijke en maatschappelijke ontplooiing. We hebben aandacht voor elkaar én voor onze planeet.

2. Ambitieus
We halen het beste uit onszelf en dagen onze studenten uit hun talent volledig te benutten om te kunnen groeien naar een duurzame plek op een dynamische arbeidsmarkt.

3. Betrouwbaar
We komen onze afspraken na, hebben onze zaken op orde en weten waar we naar toe willen en hoe daar te komen. We nemen verantwoordelijkheid voor onze beslissingen en handelen zorgvuldig.

4. Daadkrachtig / Vakkundig
We streven altijd naar verbetering, creëren nieuwe mogelijkheden en benutten kansen. Onze deskundigheid vormt daarvoor de basis.

5. Prettig
We werken samen op een respectvolle manier in een informele sfeer waarin iedereen zich geaccepteerd voelt. Door onze open houding staan we dicht bij onze studenten.

Ons beleid

Een brug naar werk

Als leverancier van arbeidskrachten spelen wij een grote maatschappelijke rol. We stemmen ons onderwijs af op de markt en veranderingen daarin, zodat we steeds voldoende gekwalificeerde mensen kunnen afleveren.

Een brug naar het vervolgonderwijs

Ons vmbo en mbo sluiten zo goed mogelijk op elkaar aan. Dit bevordert de doorstroming. We laten jongeren hun talent benutten en doen er alles aan schooluitval te voorkomen. Ook de doorstroming naar het hbo maken we zo makkelijk mogelijk.

Een brug naar de samenleving

De regels die gelden in maatschappelijk verkeer zijn voor een succesvolle carrière net zo belangrijk als vaktechnische kennis en beroepsvaardigheden. Deze regels brengen wij onze leerlingen en studenten dus ook bij.

Klein binnen groot

Wij zijn 'klein binnen groot' georganiseerd. Kleine opleidingsteams met hun eigen studenten zijn een afzonderlijke, gezellige, eenheid binnen een schoolgebouw.

Elk mbo-college heeft zijn eigen directie. Mbo-studenten zijn bekend en kennen hun eigen opleidingsmanager, docententeam en medestudenten. Als student ervaar je dat 'jouw' opleiding kleinschalig is.

Meerjarenstrategie

In 2021 zijn we gestart met het schetsen van de contouren voor onze nieuwe meerjarenstrategie. Onze koers naar 2026 varen we aan de hand van ons kompas. De kern van dit kompas is de belofte die wij doen aan onze studenten. Deze belofte is leidend in alles wat we doen.

Meer weten over onze meerjarenstrategie?
Neem een kijkje op de site en reis met ons mee!

» Paspoort naar 2026

Kwaliteitsplan

Plannen voor nog beter onderwijs 

Met alle mbo-instellingen zijn meerjarige afspraken gemaakt over extra investeringen om de kwaliteit van het mbo te versterken (regeling kwaliteitsafspraken). In het kwaliteitsplan van het ROC van Amsterdam staat op welke manier we de kwaliteit van het onderwijs willen verbeteren.

Het gaat om thema’s als professionalisering, de kwaliteit van de stages en het bestrijden van schooluitval. Het plan beschrijft de uitgangssituatie, de concrete doelen en hoe die te bereiken.

Door de kwaliteitsagenda te verbinden met onze meerjarenstrategie wint hij aan effectiviteit. In de meerjarenstrategie wordt ook de Kwaliteitsagenda tegen het licht van de nieuwe ontwikkelingen gehouden.

» Kwaliteitsagenda 2019 - 2022 (pdf)

Governance

» Bestuursreglement
» Statuten Stichting ROC van Amsterdam - Flevoland 
» Integriteitscode ROC van Amsterdam - Flevoland
» Reglement melding misstanden Klokkenluidersregeling