Info voor studenten

Snelle links naar belangrijke informatie over je opleiding.

» Voor meer informatie ga je naar Portaal voor Talent

Algemeen

» Hulp en advies tijdens je studie
» Info over Ombudsman, Vertrouwenspersoon en klachtenprocedure
» Alles over ziek melden en verlof aanvragen
» Alles over (top)sport en studie
» Overzicht vakantiedata
» StudieMAX: Hulp bij rekenen | Nederlands | Engels

Roosters

Ben je student bij het ROC van Amsterdam? Op Portaal voor Talent vind je je rooster. Of kijk in Eduarte.

Mbo-studentenstatuut

In het mbo-studentenstatuut staan alle rechten en de plichten van studenten die een mbo-opleiding volgen bij het ROC van Amsterdam. Hierin wordt ook uitgelegd op welke manier dit geregeld is.
» Studentenstatuut 2023-2024 (pdf)

In het studentenstatuut wordt verwezen naar diverse andere regelingen. Deze regelingen vind je hieronder.
» Toelatingsbeleid
» Examenreglement
» Belangrijke toevoeging voor ROC TOP-studenten bij de examendocumenten

» Reglement Examenzitting schriftelijke & digitale examens 
» Reglement Speciale doelgroepen
» Mbo Studentenfonds 
» Regeling Bindend Studieadvies eerste studiejaar
» Leermiddelenbeleid
» Reglement Vertrouwenspersoon
» Klachtenreglement Studenten schooljaar 2023-2024
» Reglement Medezeggenschap Studenten

» Huishoudelijk Reglement Medezeggenschap Studenten
» Privacyreglement en Privacyverklaring 
» Reglement Cameratoezicht

Stage

» Algemene bepalingen Stageovereenkomst 2023 (NL) (pdf)

International versions:
» General terms and conditions Work Placement Agreement, nov 2021 (UK) (pdf)
» Allgemeine Bestimmungen Praktikumsvertrag, nov 2021 (DE) (pdf)
» Disposition générales Convention de Stage, nov 2021 (FR) (pdf)
» Disposizioni generali della Convenzione de Stage, nov 2021 (IT) (pdf)
» Condiciones generales Convenio de Prácticas, nov 2021 (ES) (pdf)

» Algemene bepalingen Oriëntatie op het beroep (pdf)


Procedure studieadvies eerste leerjaar

In het eerste leerjaar krijg je als student een studieadvies. Ben je het niet eens met dit studieadvies? Dan kun je een gesprek aanvragen met de opleidingsmanager. Als je het daarna nog niet eens bent met het advies, dan kun je een klacht indienen volgens het klachtenreglement bij de directie van het mbo-college. Je kunt ook in beroep gaan bij de Commissie van Beroep voor Examens. Het 'Klachtenreglement studenten' en het 'Reglement commissie van beroep voor examens' vind je hierboven op deze pagina.
» Bekijk het filmpje

Info per MBO College

» MBO College Airport
» MBO College Amstelland
» MBO College Centrum
» MBO College Hilversum
» MBO College Noord
» MBO College West
» MBO College Westpoort
» MBO College Zuid
» MBO College Zuidoost

Digitaal leren & leermiddelen

» MBOmarktplaats.nl voor boeken en leermiddelen
» Tweedehands studieboeken
» Kennisnet

Verder leren

» Overzicht ROCvA mbo-opleidingen
» Via het mbo versneld naar het hbo
» Leerverder.nl - via mbo naar hbo

Stage

» Stagemarkt.nl - 210.000 erkende leerbedrijven
» Veel stagetips op job-site.nl
» Stagezoeker van Stichting ROC.nl

Diversen

» Slim.nl - software met zeer hoge korting
» MBO Studenten Uitzendbureau Amsterdam

Educatie

» Algemene bepalingen Educatie

Inburgering

» Algemene bepalingen Inburgering (pdf)
» Privacyverklaring Inburgering

Contractonderwijs

» Algemene bepalingen Scholingsovereenkomst Contractonderwijs (pdf)