Info voor studenten

Snelle links naar belangrijke informatie over je opleiding.

» Voor meer informatie ga je naar Portaal voor Talent

Algemeen

» Hulp en advies tijdens je studie
» Info over Ombudsman, Vertrouwenspersoon en klachtenprocedure
» Alles over ziek melden en verlof aanvragen
» Alles over (top)sport en studie
» Centrale Studentenraad
» Overzicht vakantiedata
» StudieMAX: Hulp bij rekenen | Nederlands | Engels

Roosters

» MBO College Airport
» MBO College Amstelland
» MBO College West
» MBO College Zuid
» MBO College Zuidoost

Mbo-studentenstatuut en reglementen (gedragsregels)

Mbo-studentenstatuut
In het mbo-studentenstatuut staan alle rechten en de plichten van elke student. Hierin wordt ook uitgelegd op welke manier dit geregeld is.
» Studentenstatuut 2018 (pdf)

Examenreglementen 
De Examenreglementen schrijven voor hoe examens worden afgenomen en waaraan studenten moeten voldoen. Bij experimentele opleidingen gelden afwijkende regelingen die per experimentele opleiding vermeld zijn in het specifieke deel van de Onderwijs en examenregeling.
» Examenreglement (pdf)
» Reglement examenzitting schriftelijke & digitale examens (pdf)
» Reglement commissie van beroep voor examens (pdf)
» 
Reglement Bezwarencommissie examens (pdf)

Stage

» Algemene bepalingen Stageovereenkomst, juli 2021 (NL) (pdf)

International versions:
» General terms and conditions Work Placement Agreement, jam 2019 (UK) (pdf)
» Allgemeine Bestimmungen Praktikumsvertrag, nov 2016 (DE) (pdf)
» Disposition générales Convention de Stage, nov 2016 (FR) (pdf)
» Disposizioni generali della Convenzione de Stage, nov 2016 (IT) (pdf)
» Condiciones generales Convenio de Prácticas, nov 2016 (ES) (pdf)

» Algemene bepalingen Oriëntatie op het beroep (pdf)

Rechten en plichten

» Algemene bepalingen Onderwijsovereenkomst, maart 2021 (pdf)
English version:
» General terms and conditions Education Agreement, nov 2016 (pdf)

» Privacyreglement en Privacyverklaring 
» Bezwaar instemmingsverklaring
» Begrippenlijst 2021 (pdf) 
» Klachtenreglement studenten (pdf) 
» Regeling bindend studieadvies eerste studiejaar 2019/2020 (pdf)
» Reglement speciale doelgroepen, nov 2019 (pdf) 
» Toelatingsbeleid (pdf)
» Mbo Studentenfonds (pdf)

Educatie
» Algemene bepalingen Educatie

Inburgering
» Algemene bepalingen Inburgering
» Privacyverklaring Inburgering

ICT
» ICT Gedragscode
» ICT Gedragsregels

Procedure studieadvies eerste leerjaar

In het eerste leerjaar krijg je als student een studieadvies. Ben je het niet eens met dit studieadvies? Dan kun je een gesprek aanvragen met de opleidingsmanager. Als je het daarna nog niet eens bent met het advies, dan kun je een klacht indienen volgens het klachtenreglement bij de directie van het mbo-college. Je kunt ook in beroep gaan bij de Commissie van Beroep voor Examens. Het 'Klachtenreglement studenten' en het 'Reglement commissie van beroep voor examens' vind je hierboven op deze pagina.
» Bekijk het filmpje

Info per MBO College

MBO College Hilversum
» Hilversum-studentenpagina

MBO College West
» Rekentoets
» Roosterpagina

Digitaal leren & leermiddelen

» studers.nl voor boeken en leermiddelen
» Tweedehands studieboeken
» Kennisnet
» Muiswerk Online  

Verder leren

» Overzicht ROCvA mbo-opleidingen
» Via het mbo versneld naar het hbo
» Leerverder.nl - via mbo naar hbo

Stage

» Stagemarkt.nl - 210.000 erkende leerbedrijven
» Veel stagetips op job-site.nl
» Stagezoeker van Stichting ROC.nl

Diversen

» Slim.nl - software met zeer hoge korting
» MBO Studenten Uitzendbureau Amsterdam