• Info voor studenten

Info voor studenten

Snelle links naar belangrijke informatie over je opleiding.

» Voor meer informatie ga je naar Portaal voor Talent

Algemeen

» Hulp en advies tijdens je studie
» Info over Ombudsman, Vertrouwenspersoon en klachtenprocedure
» Alles over (top)sport en studie
» Centrale Studentenraad
» Overzicht vakantiedata
» StudieMAX: Hulp bij rekenen | Nederlands | Engels

Roosters

» MBO College Airport
» MBO College Amstelland
» MBO College West
» MBO College Zuid
» MBO College Zuidoost

Mbo-studentenstatuut en reglementen (gedragsregels)

Mbo-studentenstatuut
In het mbo-studentenstatuut staan alle rechten en de plichten van elke student. Hierin wordt ook uitgelegd op welke manier dit geregeld is.
» Studentenstatuut 2017 (pdf)

Examenreglementen
De Examenreglementen schrijven voor hoe examens worden afgenomen en waaraan studenten moeten voldoen. Bij experimentele opleidingen gelden afwijkende regelingen die per experimentele opleiding vermeld zijn in het specifieke deel van de Onderwijs en examenregeling.
» Examenreglement ROCvA (pdf)
» Reglement examenzitting schriftelijke & digitale examens (pdf)
» Reglement commissie van beroep voor examens (pdf)
» 
Reglement Bezwarencommissie examens (pdf)

Stage

» Algemene bepalingen Stageovereenkomst, nov 2016 (NL) (pdf)
International versions:
» General terms and conditions Work Placement Agreement, nov 2016 (UK) (pdf)
» Allgemeine Bestimmungen Praktikumsvertrag, nov 2016 (DE) (pdf)
» Disposition générales Convention de Stage, nov 2016 (FR) (pdf)
» Disposizioni generali della Convenzione de Stage, nov 2016 (IT) (pdf)
» Condiciones generales Convenio de Prácticas, nov 2016 (ES) (pdf)

Rechten en plichten

» Informatie over ons toelatingsbeleid (pdf)
» Algemene bepalingen Onderwijsovereenkomst, nov 2016 (pdf)
English version:
» General terms and conditions Education Agreement, nov 2016 (pdf)

» Bezwaar instemmingsverklaring
» Begrippenlijst 2016 (pdf) 
» Privacyreglement (pdf) 
» Klachtenreglement studenten 2016 (pdf) 
» Reglement speciale doelgroepen (pdf) 

Info per MBO College

MBO College Hilversum
» Hilversum-studentenpagina

MBO College West
» Rekentoets
» Roosterpagina

Digitaal leren & leermiddelen

» studers.nl voor boeken en leermiddelen
» Tweedehands studieboeken
» Kennisnet
» Muiswerk Online  

Verder leren

» Overzicht ROCvA mbo-opleidingen
» Via het mbo versneld naar het hbo
» Leerverder.nl - via mbo naar hbo

Stage

» Stagemarkt.nl - 210.000 erkende leerbedrijven
» Veel stagetips op job-site.nl
» Stagezoeker van Stichting ROC.nl

Diversen

» Slim.nl - software met zeer hoge korting
» MBO Studenten Uitzendbureau Amsterdam