'Maak gebruik van de kennis binnen je eigen team'
​Van scratch af aan een opleiding opnieuw inrichten. Die mogelijkheid kreeg het team Facilitair op MBO College Centrum twee jaar geleden. Ze begonnen toen met de voorbereidingen op de invoering van het vernieuwde kwalificatiedossier. “We werken nu met materiaal waar we echt achterstaan”, aldus Gijs Verburg, voorzitter van het ontwikkelteam.

“Een keer in de zoveel jaar komt er weer een nieuw kwalificatiedossier”, vertelt Gijs. “Meestal zijn dit slechts kleine aanpassingen in de opleiding. Het verschil met nu is dat we echt vanaf nul het gehele lesprogramma zijn gaan opbouwen. We kregen hiermee de kans om te doen hoe wij het zien. En deze kans hebben we aangegrepen.” 
 

Geen achterhaalde boeken

“Het vaste stramien moest ervan af”, aldus Gijs. Dit betekende voor Facilitair ‘geen achterhaalde boeken meer van uitgevers’, maar voornamelijk een eigen ontwikkeld lesprogramma waar de docenten ook achterstaan. “Dit zorgt voor meer relevant materiaal voor de opleiding”, vertelt Sofie Heemskerk, lid van het ontwikkelteam en vakdocent bij Facilitair. “Zo hebben we in de opleiding meer de nadruk gelegd op catering, wat voor onze studenten erg belangrijk is.” “Het sluit bovendien goed aan bij onze missie en visie: maatwerk kunnen leveren voor onze studenten”, vult Gijs aan. “In het proces is bovendien veel ruimte voor evaluatie van studenten. We hebben studenten nodig om te toetsen wat wel en wat niet werkt.” 
 

Uitdagend onderwijs als uitgangspunt

Het ontwikkelteam besloot om studenten die het vak Eventmanagement volgen middels een afstudeeropdracht te betrekken. “In het kader van hun afstudeeropdracht organiseren zij nu een week lang workshops en andere activiteiten à la reis 2020”, vertelt Gijs. “Dit met als doel om studenten mee te laten denken over wat we kunnen verbeteren. Dit is erg gaaf om te doen. Het idee is ook om dit nu jaarlijks te gaan organiseren.” “Zo kregen we via deze evaluatiedagen van de studenten teruggekoppeld dat ze vonden dat ze te veel stage liepen”, vertelt Sofie. “Dit kunnen we dan direct aanpassen in het lesprogramma. Zo zijn we ook onze lesvormen aan gaan passen aan de hand van feedback van de studenten. De studenten gaven bijvoorbeeld aan dat zij, in plaats van via lesbrieven, liever de opdracht direct van de docent te krijgen. Ook worden nu veel meer online werkvormen aangeboden. In de klas merk je natuurlijk altijd dat de ene student sneller is dan de ander. Door online methodes te gebruiken kunnen we de lessen al klaarzetten. De studenten kunnen op die manier overal bij, dus als een student sneller wil werken, dan kan dat.” “De aansluiting met het hbo vinden we daarnaast erg belangrijk”, aldus Gijs. “We geven daarom ook hoorcolleges met 50/60 studenten in een zaal. Afwisseling in de lessen, daar zijn we echt naar op zoek. Uitdagend onderwijs, dat is het uitgangspunt.”
 

Eigen kennis en vaardigheden

“We hebben door deze nieuwe manier van werken echt het gevoel gekregen dat we zelf eigenaar zijn van de opleiding”, aldus Gijs. “De teams zijn nu echt aan zet. Als je naar een uitgeverij gaat, bestel je een aantal boeken. Dat is dan je lesmateriaal. Nu hebben we materiaal uit eigen pen en kunnen we onze studenten meenemen in het ontwikkelproces.” Sofie: “We hebben hierdoor het besef gekregen dat je als team zelf ook veel kan. Je vertrouwt toch snel voor een groot deel op bestaand lesmateriaal, terwijl je ook veel kennis en vaardigheden binnen je eigen team hebt.”
 

Keuzedelen: verbreding en verdieping voor studenten

Naast een kwalificatie bestaat een mbo-opleiding ook uit een of meer keuzedelen. Hiermee kunnen studenten hun vakmanschap verbreden of verdiepen. Een verplicht onderdeel binnen de mbo-opleiding. Studenten doen examen in de keuzedelen, maar kunnen hier (nog) niet op zakken. Ook binnen het team Facilitair op MBO College Centrum is hier vorm aan gegeven en kunnen de studenten sinds 1 oktober kiezen uit diverse keuzedelen.

“Een daarvan is digitale vaardigheden”, vertelt Sofie. “We hebben OneNote Class Notebook gebruikt om een online omgeving te maken. De lessen worden daarin gemaakt. Je kunt het zien als een online notitieblok. De student heeft zijn eigen omgeving, een ook als docent heb je een gedeelte om aanpassingen te maken. Daarnaast kun je bijvoorbeeld ook filmpjes of audio toevoegen.”

Gijs: “We hebben de maand september gebruikt om bij de studenten duidelijk te maken wat nu de keuzedelen zijn waar ze uit kunnen kiezen. We hebben een presentatie gegeven en een filmpje van de MBO Raad over de keuzedelen laten zien. Daarbij hebben we de keuzedelen uitgelegd. Hiervoor zijn we met laptops langs de klassen gegaan. Een week voor 1 oktober moesten de studenten hun keuze maken. Sinds 1 oktober vinden nu elke dag aan het einde van de middag lessen plaats in de keuzedelen.”

Het is nog te vroeg om te zeggen hoe het door de studenten wordt ervaren, aldus Gijs. “Wat je wel al ziet is dat studenten van verschillende richtingen hierdoor bij elkaar komen te zitten, hoewel toch ook wel veel klassen dezelfde keuzedelen kiezen.” “De koudwatervrees bij de studenten is inmiddels verdwenen”, aldus Sofie.

Ander nieuws

Nieuws Jaarmagazine 2024 verschenen Ons jaarmagazine 2024 is verschenen! Hierin blikken we terug op het afgelopen jaar. Een jaar waarin op onze colleges veel aandacht was voor de...
Nieuws Convenant doorlopend leren Amsterdam getekend De samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en het mbo in Amsterdam wordt verder versterkt. Dit is afgelopen vrijdag bekrachtigd in een...
Nieuws Samenwerkingsovereenkomst Plusscholen 2024-2027 ondertekend Afgelopen vrijdag hebben de Amsterdamse wethouder Mbarki en Gaby Allard (Raad van Bestuur ROC van Amsterdam - Flevoland) de...
Bekijk al het nieuws