Werkgevers springen in de bres voor het mbo:  ‘Mbo’ers juist hard nodig in Amsterdam’
“Het lukt ons zelfs niet om alle vacatures in te vullen”, vertelt Vugts. “Daarom nemen we nu studenten van de universiteit of het hbo aan om deze banen in te vullen. In plaats daarvan hebben we liever mbo-studenten. Zij zijn immers specifiek opgeleid om aan de slag te gaan in de bediening of in de keuken.” Volgens Vugts is het onzin dat het bedrijfsleven de neus ophaalt voor het mbo, zoals in het artikel van afgelopen maandag werd geschreven.
 

Aan de slag in het werkveld

Huib van Santen, directeur van de Amsterdamse ondernemersvereniging VAZO, sluit zich aan bij Vugts. “Het Amsterdamse bedrijfsleven heeft mbo’ers juist hard nodig”, aldus Van Santen. “Minister Bussemaker kwam onlangs nog bij ons op bezoek om te praten met de studenten die les krijgen in het Amsterdamse bedrijfsleven. Door in het werkveld aan de slag te gaan, doen de studenten hele diverse vakkennis op en werken ze tegelijkertijd aan hun professionele vaardigheden. Veel van onze leden willen meewerken aan dit nieuwe leertraject: ze zijn op zoek naar werknemers met motivatie en passie.”
 

Vakmensen

Het artikel in het Parool suggereert volgens de werkgevers ten onrechte dat mbo’ers moeite hebben met het vinden van een baan na hun studie. Dit omdat het onderzoek van het UWV waar het Parool zich op baseerde, niet wijst op mbo-jongeren maar op de kwetsbare groepen in de samenleving, zoals mensen zonder een diploma van de middelbare school, 55-plussers en arbeidsgehandicapten. Vugts: “Mbo’ers zijn juist vakmensen, met de ambitie om hogerop te komen.” Van Santen: “Zij zijn erg belangrijk voor onze economie. Het is de rol van ons als bedrijfsleven om te zorgen voor aantrekkelijke stages voor deze jongeren. Stages waarin ze worden uitgedaagd en ook datgene leren waar behoefte aan is in het bedrijfsleven.”
 

Intensievere samenwerking

Het bedrijfsleven, de gemeente Amsterdam en het onderwijs werken de laatste jaren steeds intensiever samen voor een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Hiervoor zijn de laatste jaren onder andere veel publiek-private samenwerkingen (pps) in het leven geroepen. Zoals de pps zorg in de wijk, waarbij onderwijs, gemeente en bedrijfsleven inspelen op de verplaatsing van de zorg naar de wijk. Ook werd de Amsterdamse mbo-agenda in het leven geroepen. Hierin werkt de gemeente nauw samen met de mbo-instellingen in de stad. Dit met als doel om sterk middelbaar beroepsonderwijs te creëren dat jongeren uitdaagt om het beste uit zichzelf te halen en hen goed voor te bereiden op de eisen van de arbeidsmarkt.

Het artikel in het Parool 'Amsterdamse werkgevers halen neus op voor mbo'ers' is hier te lezen. 
 

Ander nieuws

Nieuws Jaarmagazine 2024 verschenen Ons jaarmagazine 2024 is verschenen! Hierin blikken we terug op het afgelopen jaar. Een jaar waarin op onze colleges veel aandacht was voor de...
Nieuws Convenant doorlopend leren Amsterdam getekend De samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en het mbo in Amsterdam wordt verder versterkt. Dit is afgelopen vrijdag bekrachtigd in een...
Nieuws Samenwerkingsovereenkomst Plusscholen 2024-2027 ondertekend Afgelopen vrijdag hebben de Amsterdamse wethouder Mbarki en Gaby Allard (Raad van Bestuur ROC van Amsterdam - Flevoland) de...
Bekijk al het nieuws