Mbo-diner 2018: circulair mbo heeft de toekomst

Op het mbo-diner ontmoetten bedrijfsleven, onderwijs en overheid elkaar in het grootste klaslokaal van Nederland. Het thema van dit jaar was ‘Een leven lang ontwikkelen in een veranderende arbeidsmarkt’.

Onder de sprekers was ook de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Ingrid van Engelshoven: “Tijdig bij- en omscholen zal meer en meer – en vroeger in de loopbaan van werknemers – nodig zijn. Hier ligt ook een belangrijke taak voor onderwijs en bedrijfsleven. Het mbo biedt een groeiend aantal mogelijkheden om de beroepsbevolking up-to-date te houden, en zo aan die vraag tegemoet te komen. We moeten de bestaande infrastructuur beter benutten. Het bedrijfsleven draagt hier een medeverantwoordelijkheid.”

In het debat werd meermaals benadrukt dat het van belang is om niet alleen belemmeringen te benoemen, maar ook successen te vieren. Er zijn goede voorbeelden waarmee de mogelijkheden van het beroepsonderwijs nu al worden benut voor het bij- en omscholen van volwassenen. Zo kunnen werkenden en werkzoekenden een arbeidsmarktrelevant keuzedeel volgen en met een erkend mbo-certificaat afsluiten. 

Tegelijkertijd betekent dit niet dat er geen werk aan de winkel is. Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, duovoorzitter SBB: “We zien tekorten op de arbeidsmarkt. Tot 2030 zijn er alleen al in de technische sector 120.000 nieuwe medewerkers nodig en in dezelfde periode hebben 500.000 mensen een omscholingsbehoefte. Het mbo staat voor de geweldige uitdaging alle generaties te gaan bedienen. De samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in het mbo is daarbij cruciaal.”

Het is van groot belang dat mensen zich blijven ontwikkelen om te kunnen inspelen op de veranderende arbeidsmarkt. Dit geldt niet alleen voor werkenden, maar ook voor werkzoekenden en mensen die om wat voor reden dan ook langs de zijlijn staan. Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland, benadrukte het belang van praktijkleren via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), dat voor al deze doelgroepen de mogelijkheid biedt om mee te blijven doen op de arbeidsmarkt.

Tijdens het jaarlijkse mbo-diner gaan leerbedrijven, Kamerleden, bestuurders en beleidsmakers uit onderwijs en bedrijfsleven in gesprek over een actueel thema. Locatie was dit jaar MBO College Airport in Hoofddorp. Naast minister van OCW Ingrid van Engelshoven deelden Mariëtte Hamer (SER), Annelies Leveling (KLM), onze voorzitter Edo de Jaeger en Han Busker (FNV) tijdens het diner hun visie op dit thema. Studenten van het ROC van Amsterdam verzorgden de praktische ondersteuning van de avond.

Ander nieuws

Nieuws Student Julius Tromp beste kok bij internationale Skills-wedstrijden Julius Tromp, student koken bij het ROC van Amsterdam - Flevoland, is vorige week op internationaal niveau uitgeroepen tot 'de beste kok'. MBO College Centrum
Nieuws Urban Sport Trainer wint challenge Mboin2030 De opleiding Urban Sport Trainer, onderdeel van het ROC van Amsterdam - Flevoland is, samen met partner en onderwijsadviesbureau Libereaux, een van... MBO College Zuid
Nieuws Yvette Barewijk is ‘Duurzame docent in het mbo 2022’ Op 23 november was in Pakhuis de Zwijger de uitreiking voor ‘Duurzame docent 2022’. Yvette Barewijk, docent Mode bij MBO College... MBO College Hilversum
Bekijk al het nieuws