Mbo-diner 2018: circulair mbo heeft de toekomst

Op het mbo-diner ontmoetten bedrijfsleven, onderwijs en overheid elkaar in het grootste klaslokaal van Nederland. Het thema van dit jaar was ‘Een leven lang ontwikkelen in een veranderende arbeidsmarkt’.

Onder de sprekers was ook de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Ingrid van Engelshoven: “Tijdig bij- en omscholen zal meer en meer – en vroeger in de loopbaan van werknemers – nodig zijn. Hier ligt ook een belangrijke taak voor onderwijs en bedrijfsleven. Het mbo biedt een groeiend aantal mogelijkheden om de beroepsbevolking up-to-date te houden, en zo aan die vraag tegemoet te komen. We moeten de bestaande infrastructuur beter benutten. Het bedrijfsleven draagt hier een medeverantwoordelijkheid.”

In het debat werd meermaals benadrukt dat het van belang is om niet alleen belemmeringen te benoemen, maar ook successen te vieren. Er zijn goede voorbeelden waarmee de mogelijkheden van het beroepsonderwijs nu al worden benut voor het bij- en omscholen van volwassenen. Zo kunnen werkenden en werkzoekenden een arbeidsmarktrelevant keuzedeel volgen en met een erkend mbo-certificaat afsluiten. 

Tegelijkertijd betekent dit niet dat er geen werk aan de winkel is. Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, duovoorzitter SBB: “We zien tekorten op de arbeidsmarkt. Tot 2030 zijn er alleen al in de technische sector 120.000 nieuwe medewerkers nodig en in dezelfde periode hebben 500.000 mensen een omscholingsbehoefte. Het mbo staat voor de geweldige uitdaging alle generaties te gaan bedienen. De samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in het mbo is daarbij cruciaal.”

Het is van groot belang dat mensen zich blijven ontwikkelen om te kunnen inspelen op de veranderende arbeidsmarkt. Dit geldt niet alleen voor werkenden, maar ook voor werkzoekenden en mensen die om wat voor reden dan ook langs de zijlijn staan. Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland, benadrukte het belang van praktijkleren via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), dat voor al deze doelgroepen de mogelijkheid biedt om mee te blijven doen op de arbeidsmarkt.

Tijdens het jaarlijkse mbo-diner gaan leerbedrijven, Kamerleden, bestuurders en beleidsmakers uit onderwijs en bedrijfsleven in gesprek over een actueel thema. Locatie was dit jaar MBO College Airport in Hoofddorp. Naast minister van OCW Ingrid van Engelshoven deelden Mariëtte Hamer (SER), Annelies Leveling (KLM), onze voorzitter Edo de Jaeger en Han Busker (FNV) tijdens het diner hun visie op dit thema. Studenten van het ROC van Amsterdam verzorgden de praktische ondersteuning van de avond.

Ander nieuws

Nieuws Opleiding Tailor Professional officieel erkend als Associate Degree De ambachtsopleiding Tailor Professional is een opleiding op niveau 5 speciaal voor diegenen die het ambacht van kleding maken naar een hoger...
Nieuws Studenten ROC van Amsterdam - Flevoland vallen in de prijzen tijdens Skills The Finals Studenten winnen drie gouden, vijf zilveren en twee bronzen medailles.
Nieuws Richtlijnen stages bekrachtigd tijdens Schiphol Stageconferentie op MBO College Airport Nieuwe stagerichtlijnen borgen de kwaliteit van hoogwaardige stages op Schiphol. MBO College Airport
Bekijk al het nieuws

:

Storing telefonie

Let op: door een storing zijn wij op dit moment telefonisch niet bereikbaar.

We hopen het probleem zo spoedig mogelijk op te lossen. In geval van nood of gevaar kun je bellen met ons noodnummer 026 372 4400.