ROC van Amsterdam en NexTechnician zetten in op het eerste online Community- & Matchingsplatform voor studenten en bedrijven

Kern van de samenwerking is de realisatie van een loopbaanoriëntatie- en begeleidingsprogramma (LOB) dat studenten vanuit de opleidingsinhoud en hun leefwereld concreet verder helpt bij (het vinden en behouden van) stage en werk. Door matching voor stage of werk te laten plaatsvinden vanuit een uniek digitaal platform, waarin de loopbaanontwikkeling middels een laagdrempelige community en uitdagende loopbaanlessen wordt geborgd, ontstaat er een duurzaam ecosysteem waar zowel studenten als bedrijven zichzelf profileren met ‘rijke’ kwaliteitsprofielen. Hiermee wordt ingezet op een blijvende verbinding tussen studenten en bedrijven, zowel tijdens als ook lang na het afstuderen. Denk hierbij ook aan het actief benutten en betrekken van alumni.

Intensieve samenwerking
Florus Roelofsen, voorzitter MBO College Westpoort en MBO College Noord van het ROC van Amsterdam: “Wat deze verbintenis zo bijzonder maakt is de intensieve samenwerking tussen alle kernspelers en stakeholders. Vanuit alle lagen van de betrokken organisaties is iedereen erop gebrand om onze missie van studie naar stage naar werk te realiseren, waarmee de borging van dit bijzondere programma ook wordt gegarandeerd.”

Maximaal profijt voor de studenten
Centraal in de (eerste) opzet is het volwaardig faciliteren van alle studenten Mobiliteitstechniek binnen het ROC van Amsterdam, waarbij NexTechnician een belangrijke rol vervult. Programmadirecteur NexTechnician Jacques Neefs: “Met de start van ons opleidingscentrum vanuit de publiek-private samenwerking met het ROC van Amsterdam zagen wij een extra kans versneld in te zetten op verdere interactie tussen het onderwijs en alle aangesloten bedrijven. Door het creëren van een online Community- en Matchingsplatform, waarin studenten, bedrijven en leermeesters elkaar ontmoeten, wordt direct een persoonlijk, laagdrempelig netwerk opgebouwd waar het ROC van Amsterdam, haar studenten en de verbonden bedrijven maximaal van kunnen profiteren.”

Vorm geven aan loopbaanontwikkeling
Het fundament van het bijzondere LOB-project is gelegd door onderwijsvernieuwer ImpactYou, die jarenlang heeft toegewerkt naar een loopbaanprogramma dat vanuit de dynamische behoefte binnen het onderwijs qua vorm en inhoud het beste zou aansluiten bij de student van nu, met oog op de toekomst. Het resultaat van deze ontwikkelingen heet Route LOB en is derhalve een van de belangrijkste ‘content-pijlers’ geworden en de drijfkracht achter het succes. Zowel offline als online.

Kirsten Mauer, Directeur & Founder ImpactYou: “Wij zijn trots dat we als pioniers in staat zijn geweest om deze unieke verbinding te leggen tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Hiermee geven we in de meest concrete en tastbare vorm inhoud en betekenis aan loopbaanontwikkeling. Een platform waarin studenten en bedrijven elkaar ontmoeten en samen werken aan uitdagend en persoonlijk onderwijs.”

State-of-the-art technologie
Voor het verrijken van het online Community- en Matchingsplatform richting de arbeidsmarkt zijn NexTechnician en ImpactYou, samen met alle andere betrokken partijen, erin geslaagd de samenwerking nog verder te versterken door het aantrekken van Connect Holland. Connect Holland is een van de meest gekwalificeerde bedrijven op het gebied van digitale transformatie in een wereld waar alles en iedereen continu verbonden is. Jeroen Soeterbroek, CEO Connect Holland, zegt hierover: "We zijn verheugd om als partner mee te werken aan dit prachtige initiatief. Als ontwikkelaar van HR-platforms zullen we de wereld van werk binnen handbereik brengen van zowel studenten als werkgevers in deze regio. We gebruiken hiervoor state-of-the-art technologie op het gebied van digitale platforms en matching.”

Ander nieuws

Nieuws Izone viert jubileum met gastles van Sofyan Mbarki en Constantijn van Oranje Izone bestaat dit jaar vier jaar en dat is gevierd met het Izone Fest bij Izone Zuidoost. De aftrap van Izone Fest is gedaan door wethouder Sofyan...
Nieuws Meer kansen voor mbo-studenten in de regio Nederland kampt met een tekort aan gekwalificeerde vakmensen. Dit vraagt om een sterke positionering van het mbo. Hilversum heeft met MBO College...
Nieuws Studenten ROC van Amsterdam – Flevoland vallen in de prijzen tijdens Skills The Finals Vijfendertig studenten van het ROC van Amsterdam - Flevoland streden om de nationale titel en wonnen vele medailles.
Bekijk al het nieuws