Bezoek demissionair minister Van Engelshoven aan MBO College Zuidoost
In de Rijke Routes worden persoonlijke ontwikkeling én de beroepsopleiding geïntegreerd aangeboden in kleine groepen. Het moet jongeren meer perspectief bieden. Vaak hebben zij wel de capaciteiten, maar stoppen ze om uiteenlopende redenen toch met hun opleiding. Onder meer door achterstanden, door een verkeerd beeld bij de opleiding of door de lastige combinatie met de thuissituatie. In Rijke Routes is oriëntatie op het beroepenveld en de verschillende profielen binnen marketing, economie en administratie onderdeel van de opleiding. Studenten maken zo kennis met andere werkvelden binnen de sector. Daardoor kunnen zij bewuster kiezen voor het beroep dat bij hun interesses en capaciteiten past. Of ontdekken ze gaandeweg of doorstromen naar een associate degree of het hbo voor hen is weggelegd. Dat is de kracht van het concept. 
 
Ook de Commissie Macrodoelmatigheid MBO (CMMBO) steunt met het ministerie van OCW de pilot Rijke Routes en zullen de resultaten ervan bijdragen aan de discussie over de inrichting van het mbo. 
 
Een veilige leeromgeving
Door de kleinschaligheid en het maatwerk ervaren de studenten school als een veilige leeromgeving. Zij zijn zoveel mogelijk ingedeeld in een groep met medestudenten in een vergelijkbare levensfase. In de pilot is het behalen van het diploma uiteraard het hoofddoel, maar aan elke groep is een personal coach gekoppeld. In de vertrouwde setting die ontstaat, durven studenten zich ook kwetsbaar op te stellen en te delen tegen welke problemen zij aanlopen. Daardoor kunnen zij gericht worden geholpen. 


 Persoonlijke begeleiding
Meer begeleiding op maat kunnen bieden, dat is ook een van eerste punten die aan de orde komen in het gesprek tussen de minister en de zorgcoördinatoren en docenten. Al een aantal jaren mogen studenten die een niveau 2-diploma op zak hebben, doorstromen naar niveau 4. Ervaring leert dat deze studenten meer persoonlijke begeleiding nodig hebben. Soms hebben ze achterstanden met generieke vakken, soms zijn er andere oorzaken die hun leerproces belemmeren. Is die begeleiding er niet, dan is de kans reëel dat de studenten het niet redden.
 
Studeren in combinatie met een baan
Binnen de economisch-administratieve sector zijn er behoorlijk wat studenten, die al meerdere keren van opleiding zijn geswitcht. Ze hebben op jonge leeftijd voor een bepaalde richting moeten kiezen, op latere leeftijd ontdekken zij dat die richting niet bij hen past, maar ja, wat dan? Bij een aantal studenten met wie de minister spreekt, is hun huidige opleiding al de vijfde of de zesde. De vorige beëindigden ze vaak zonder diploma. Deze studenten zijn vaak wat ouder. In veel gevallen combineren zij hun opleiding met een baan, die ze nodig hebben om te voorzien in hun levensonderhoud. 


 Kleine groepen
Geïnteresseerd vraagt de minister aan de docenten en zorgcoördinatoren wat zij nodig hebben. Het antwoord is eensluidend: “kleine groepen, zodat je studenten goed kunt monitoren en adequaat kunt inspelen op hun behoeften”. In de pilot bestaan de groepen uit vijftien tot twintig studenten. Docenten bouwen een band op met hun studenten kunnen hen gericht begeleiden op hun zoektocht. Dat laatste is een geleidelijk proces. In de pilot werken studenten en docenten toe naar knooppunten, beslismomenten waarop een student een bewuste volgende stap zet. 
 
Na de opleiding
“Weten jullie al wat jullie willen gaan doen als je diploma hebt behaald?”, vraagt de minister. Een aantal studenten geeft aan dat zij een eigen onderneming willen starten of al zijn gestart. Anderen weten het nog niet. Sommigen willen door naar het hbo. 
 
Minister Van Engelshoven neemt ruimschoots de tijd voor haar gesprekken. Zowel met de studenten als met docenten en beleidsmakers loopt ze uit in de tijd, waardoor ze ruim een kwartier later dan gepland terugreist naar Den Haag.
 

Ander nieuws

Nieuws Meerjarenstrategie dient de student ‘We hebben elkaar nodig om goed vorm te kunnen geven aan de thema’s uit onze meerjarenstrategie’ MBO College Airport
Nieuws Samenwerking Beroepshavo Hilversum en St. Aloysius College zorgt voor betere doorstroom van studenten Het St. Aloysius College in Hilversum en de Beroepshavo slaan de handen ineen. De Beroepshavo, onderdeel van MBO College Hilversum, leidt studenten... MBO College Hilversum
Nieuws Bert Beun nieuw lid Raad van Toezicht van het ROC van Amsterdam - Flevoland Bert Beun treedt per 1 februari 2024 toe tot de Raad van Toezicht van het ROC van Amsterdam - Flevoland, als lid van de Raad van Toezicht en...
Bekijk al het nieuws