Nationaal Gesprek over Vrijheid bij MBO College Zuidoost

Burgemeester Femke Halsema zat afgelopen week virtueel aan tafel met studenten Handel & Ondernemen en Juridische Dienstverlening van MBO College Zuidoost. Dit was onderdeel van de Nationale Gesprekken over Vrijheid. Aanleiding hiervoor is 75 jaar bevrijding. Een initiatief van het Vrijheidsfonds, Comité 4 en 5 mei, De Balie en de MBO Raad. 

Gaby Allard, lid van het Raad van Bestuur van het ROC van Amsterdam – Flevoland, heette de burgemeester welkom en wenste iedereen een mooi gesprek toe, over 75 jaar bevrijding vervlochten in de actualiteit. “Persoonlijke ervaringen delen, leidt tot de mogelijkheid om elkaar vrijheid te gunnen, te geven en te laten nemen.”

Jongeren als eerste vrijheid terug

Het gesprek ging onherroepelijk over de onvrijheden van deze tijd: “Ik mis het contact met inwoners, tijdens werkbezoeken, maar ook op straat. Dat beïnvloedt mijn werk, want ik weet ook hoeveel Amsterdammers het moeilijk hebben”, aldus burgemeester Halsema. Jongeren gunt ze het terugkrijgen van vrijheid het meest. “Jongeren moeten in deze fase van hun leven ontdekken wie zij zijn, in allerlei opzichten. Dat kan niet als je thuiszit, niet kan werken, je vrienden niet kan ontmoeten en allerlei andere beperkingen hebt.”

Niet alleen de beperkingen door corona kwamen aan de orde. Voor Halsema persoonlijk betekent vrijheid ook alles kunnen zeggen en alles kunnen worden. Op dit terrein is nog veel te winnen. Zowel op het gebied van armoede, als op het gebied van racisme en discriminatie. De burgemeester wil hier het gesprek over voeren, door voorlichting op scholen, door werknemers erop aan te spreken en zo nodig de politie te laten optreden. 

Vrijheid van meningsuiting

Een van de studenten was benieuwd naar de vrijheid van meningsuiting van politici. Halsema: “Politici moeten deze vrijheid nemen en hun mening uiten. Zij vertegenwoordigen het volk en moeten opkomen voor hun belangen. Maar je mening mag nooit mensen of groepen van mensen kwetsen of buitenspel zetten.” 

Techbedrijven beïnvloeden politieke discussies

Grote techbedrijven als Facebook en Twitter censureren en verwijderen bepaalde personen regelmatig op social media. “Dit maakt het nieuws eenzijdig, doordat het een bepaalde politieke stroming wel belicht en de andere niet”, aldus een van de studenten. Halsema’s reactie hierop was dat dit een groot probleem is, omdat het beslissingen zijn die bij de politiek, het bestuur en de rechterlijke macht thuishoren. 

Meer kansen creëren

Onderzoek toont aan dat jongeren in de criminaliteit belanden door gebrek aan hoop en kans. “Is er een manier om criminaliteit te verminderen door hoop en kans te bieden en jongeren niet af te straffen door hen in de gevangenis te zetten?”, vroeg een van de studenten. Burgemeester Halsema heeft zelf voor haar studie Criminologie onderzocht waarom sommige jongeren een grotere kans hebben om in de criminaliteit te belanden. “De oorzaken lopen uiteen en zijn niet altijd een excuus. Het creëren van meer kansen voor jongeren is wel ontzettend belangrijk, op school, door stages en werk. Naast het tegengaan van discriminatie en etnisch profileren.” 

Vrijheid van wonen

Er is een groot tekort aan woonruimte in Amsterdam, vooral voor jongeren. Een student vroeg hoe Halsema omgaat met de vrijheid van wonen in een betaalbare woonruimte. Een acuut probleem en de oplossing duurt jaren. Halsema maakt zich zorgen om de sociale woningbouw voor jongeren en starters. Meer leegstaande panden kunnen worden omgebouwd naar starterswoningen. “Maar het is ook belangrijk dat jongeren zich hierover laten horen. Dat zij laten weten hoe belangrijk het voor hen is dat zij in de stad kunnen wonen.”

Beter Amsterdam

Een student is benieuwd naar de visie van de burgemeester op een beter Amsterdam. “Voor een beter Amsterdam moet er meer aandacht komen voor de wijken buiten de ring, dus Noord, Nieuw-West en Zuidoost. Voor de toekomst van de stad is het belangrijk dat in die delen van de stad het onderwijs beter wordt, er meer werk komt en meer stages voor jongeren. We zijn een jonge stad met 225.000 jongeren. Dat is bijna een derde van alle inwoners. De meeste jongeren wonen in de wijken buiten de ring, dus de komende jaren moeten gemeente en bedrijven juist in die wijken investeren, in onderwijs en meer specifiek in stages. Het leven voor jongeren in die wijken moet leuker worden.”

Het gesprek was voor zowel de studenten als de burgemeester te kort. Ze stelt voor een nieuwe afspraak te maken om het gesprek te vervolgen. Een prachtig aanbod van de burgemeester, met een hart voor Zuidoost. 

Ander nieuws

Nieuws Keuzedeel ontwikkeld voor studenten die zich inzetten voor de medezeggenschap Studenten Isra Mezoury (voorzitter studentenraad MBO College Lelystad), Richard Kromer (vicevoorzitter studentenraad MBO College Almere) en Sem...
Nieuws Start bouw Metropolis Lyceum gevierd Op vrijdag 28 juni is gestart met de bouw van het Metropolis Lyceum dat onderdeel is van scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA). De...
Nieuws Opening Health Campus op MBO College Amstelland Op woensdag 29 mei is op MBO College Amstelland een Health Campus geopend. De Health Campus is een plek waar medewerkers en studenten hun algehele...
Bekijk al het nieuws