Leeromgeving voor studenten Zorg geopend in voormalig Slotervaart ziekenhuis
Afgelopen vrijdag is het nieuwe Health Experience Centre in het voormalig Slotervaart ziekenhuis feestelijk geopend. Het expertisecentrum is een initiatief van het ROC van Amsterdam, de broedplaats Care Design Lab, het Buurtteam Amsterdam Nieuw-West en het literaire buurtcafé Casa Sofia. Het centrum biedt een unieke combinatie van theorie en praktijk voor het zorgonderwijs. Ongeveer 120 Amsterdamse mbo-studenten van onder andere het ROC van Amsterdam zullen hier praktijklessen volgen in een nagebootste zorginstelling. Zo kunnen studenten zonder stageplek ervaring opdoen in de praktijk en hun studie succesvol afronden.

Wethouder Simone Kukenheim (Zorg en Mbo): “In Amsterdam staan we te springen om goed opgeleid, ondernemend en wendbaar personeel. Daarom blijven we als college investeren in een aantrekkelijk en vernieuwend mbo. Met dit project uit de Amsterdamse MBO Agenda, aangevraagd door het ROC van Amsterdam en ROC TOP, geven we studenten de kans praktijkervaring op te doen in een nagenoeg echte zorginstelling. Dat is erg belangrijk omdat er vooral in de zorg een groot tekort is aan stageplekken. Met deze unieke leeromgeving in het voormalig Slotervaart ziekenhuis bereiden we mbo’ers goed voor op de arbeidsmarkt.”

Stage en oriëntatie

Zorg is een belangrijk thema binnen de Amsterdamse MBO Agenda. In de zorg is, mede door de coronacrisis, een groot tekort aan stageplekken. Het project ‘Scenarioleren en stage-simulatie’ biedt uitkomst. Studenten van het ROC van Amsterdam en ROC TOP zullen hier praktijklessen met stagevervangende simulaties volgen. Dit gebeurt in een nagebootste zorginstelling waar zij les krijgen van docenten en zorgprofessionals.
 
Ook het oriëntatieprogramma voor omscholing van zij-instromers neemt intrek in het voormalig ziekenhuis. Dit programma draagt bij aan een succesvollere onderwijsloopbaan in de zorg. Zij-instromers vanaf 23 jaar oud, die een baan zoeken of overwegen de overstap te maken naar de sector Zorg en Welzijn, kunnen door dit programma kennis maken met de branche.

Nauwe samenwerking

Zowel de stagesimulaties als het oriëntatieprogramma zijn in nauwe samenwerking met externe en interne partners opgezet en vormen het startsein voor een publiek-private samenwerking in het voormalige Slotervaart ziekenhuis. Eerder opende het nieuwe zorgcentrum Slotervaart de deuren, daar zijn nu de onderwijsprogramma’s, een culturele broedplaats en een literair buurtcafé aan toegevoegd.

Amsterdamse MBO Agenda

De onderwijsprojecten in het nieuwe Health Experience Centre Slotervaart zijn onderdeel van de Amsterdamse MBO Agenda (2019-2023). Met de MBO Agenda zetten de gemeente en mbo-instellingen samen in op sterk middelbaar beroepsonderwijs in de stad, nu en in de toekomst. Het gaat om onderwijs dat kwalitatief goed is, jongeren een succesvolle schoolloopbaan biedt en hen goed voorbereidt op arbeidsmarkt en samenleving.

Foto: Milan Hofmans.
 

Ander nieuws

Nieuws Interview met Mark Vlasblom over de meerjarenstrategie ‘Als we allemaal een klein stapje zetten, zetten we met z’n allen een gigantische stap’ Inmiddels zijn we alweer een tijdje op...
Nieuws STAP-subsidie is gestopt Het kabinet heeft besloten de STAP-subsidie stop te zetten. De subsidie van € 1.000 was bedoeld voor om- of bijscholing. Op 15 november kon je...
Nieuws Studenten ROC van Amsterdam - Flevoland vallen in de prijzen Europese vakwedstrijd in Litouwen Bij de internationale vakwedstrijden van de 'Association Européenne des Écoles d'Hotellerie et de Tourisme' (AEHT) in Vilnius, Litouwen... MBO College Centrum
Bekijk al het nieuws