Meer maatwerk mogelijk voor student door één leermanagementsysteem
Foto: Peter van Lente, projectleider Canvas

In 2020 is het ROC van Amsterdam - Flevoland op zoek gegaan naar een passend leermanagementsysteem. “Bij het kiezen van een dergelijk systeem vonden we het belangrijk dat er ruimte was voor maatwerk, voor de individuele leerroutes van de student. Daarnaast zochten we naar een LMS dat altijd en overal te gebruiken is”, aldus Peter. “Daarin is het belangrijk dat de student centraal staat, gemakkelijk kan samenwerken met onder andere medestudenten, docenten en stagebegeleiders. Daarnaast is het voor docenten van belang dat ze het lesmateriaal gemakkelijk met elkaar kunnen delen om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan en de werkdruk te verlagen.” Het leermanagementsysteem dat het beste bij deze wensen paste was uiteindelijk Canvas.
 
Leermanagementsysteem Canvas
Canvas is een online leeromgeving die in 2011 is ontwikkeld door Instructure. In Nederland werkt Instructure samen met hun partner Drieam. Zij zorgen er in Nederland voor dat Canvas op de juiste wijze geïmplementeerd wordt, zo ook bij de het ROC van Amsterdam - Flevoland. “Wij gaven ondersteuning bij technische en functionele inrichting van het systeem en het trainen van key-users van het Canvas Adoptieteam en docenten. Zij zijn nu het eerste aanspreekpunt voor gebruikers”, vertelt Lotte Oude Weernink, Onderwijskundig Implementatie Consultant bij Drieam.  
 
Ondersteuning bieden aan onderwijsteams
Het ROC van Amsterdam - Flevoland is het eerste roc binnen Nederland dat is gestart met Canvas en dit breed uitrolt. “Met name de manier waarop dit wordt uitgerold binnen de organisatie is uniek te noemen. Waar andere onderwijsinstellingen, wo’s en hbo’s Canvas vaak één startmoment kiezen om het LMS binnen de organisatie uit te rollen, hebben wij ervoor gekozen om dit gefaseerd te doen. Hier is voor gekozen omdat we op deze manier de teams het beste konden voorbereiden en voldoende ondersteuning konden bieden aan de verschillende teams”, aldus Peter. “Voor bepaalde opleidingen zijn specifieke branche-gerelateerde systemen onmisbaar. Deze teams maken daarom gebruik van zo’n leermanagementsysteem in plaats van Canvas. Canvas wordt hier wel aan gekoppeld indien mogelijk.”
 
Zo wordt ook het onderwijsinformatiesysteem Eduarte gekoppeld aan Canvas. Hierin wordt alle informatie omtrent student, docent, administratie en management opgeslagen. “Dankzij de koppeling met Eduarte is het makkelijker om onderwijsteams die met Canvas starten naar het nieuwe LMS over te zetten”, geeft Peter aan.
 
Differentiatie van onderwijs
Tot nu toe wordt Canvas over het algemeen als goed ervaren door de docenten van het ROC van Amsterdam - Flevoland. Ook vinden ze het systeem gebruiksvriendelijk. “Canvas is een goed middel voor het differentiëren van het onderwijs, voor het versnellen van processen én voor de eigenaarschap van studenten”, noemt Kadir Tanrisever, docent Bedrijfseconomie op MBO College Noord, als grote voordelen van het gebruik van Canvas. “Met behulp van Canvas kun je al vroeg leerverschillen opmerken. Als je die studenten bij elkaar zet, zorg je voor een goede differentiatie en kun je vanaf daar maatwerk leveren.”

Wat vinden de studenten?
“Ook de mening van onze studenten vinden we uiteraard erg belangrijk”, aldus Ilonka Rebergen, Canvasprocesbegeleider en docent Studieloopbaanbegeleiding en Wereldkennis bij MBO College Airport. “Daarom hebben we een enquête uitgezet onder studenten over Canvas.” De eerste resultaten zijn positief. “Het is fijn dat we zo een duidelijk overzicht hebben over alle vakken en welke opdrachten je nog moet maken”, aldus een student. De studenten geven aan het fijn te vinden als dit voor alle vakken op dezelfde manier wordt aangevlogen. De resultaten van de enquête worden uiteraard meegenomen bij de verdere doorontwikkeling van Canvas. Momenteel zijn nog niet alle teams binnen het ROC van Amsterdam - Flevoland over op Canvas. De komende tijd wordt het systeem steeds verder uitgerold binnen de organisatie.
 

Ander nieuws

Nieuws Keuzedeel ontwikkeld voor studenten die zich inzetten voor de medezeggenschap Studenten Isra Mezoury (voorzitter studentenraad MBO College Lelystad), Richard Kromer (vicevoorzitter studentenraad MBO College Almere) en Sem...
Nieuws Start bouw Metropolis Lyceum gevierd Op vrijdag 28 juni is gestart met de bouw van het Metropolis Lyceum dat onderdeel is van scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA). De...
Nieuws Opening Health Campus op MBO College Amstelland Op woensdag 29 mei is op MBO College Amstelland een Health Campus geopend. De Health Campus is een plek waar medewerkers en studenten hun algehele...
Bekijk al het nieuws