Minister Van Engelshoven opent pilot sneltesten in regio Amsterdam
Met deze pilot willen de onderwijsinstellingen onderzoeken hoe op termijn meer onderwijs op locatie mogelijk gemaakt kan worden in coronatijd. De pilot is een landelijk initiatief vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en een ​onderdeel in een lange reeks van pilots met verschillende opzet. De onderwijsinstellingen in de regio Amsterdam bezitten binnen de reeks de grootste capaciteit van 70.000 testen en richten zich in de eerste plaats op het praktijkonderwijs. Zo hoopt de regio inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor het realiseren van meer en veilig fysiek onderwijs, maar ook om te kijken welke bijdrage sneltesten kunnen leveren aan een zo ‘normaal’ mogelijke start van het nieuwe studiejaar in september.

Kosten en baten sneltesten

Naast praktische zaken als de bereidheid van studenten om zich te laten te testen en de logistiek die komt kijken bij het faciliteren van een teststraat, trekken de onderwijsinstellingen ook samen op om wetenschappelijk inzichten te krijgen in de inzet van sneltesten. Zo wordt er onderzocht welke factoren een rol spelen in de testbereidheid van studenten en docenten, wat de opbrengsten en neveneffecten zijn bij sneltesten en wat het testen doet met het gevoel van veiligheid van studenten. Ook wordt er een analyse gemaakt van de kosten en baten bij de inzet van sneltesten. 

Extra onderzoek

Momenteel wordt nog onderzocht of er ook epidemiologisch onderzoek aan de pilot gekoppeld kan worden. In dit onderzoek zal bijvoorbeeld gekeken worden naar de validiteit van testuitslagen, de risico’s van negatieve testuitslagen in combinatie met het naleven van de coronamaatregelen en hoe epidemiologisch onderzoek kan bijdragen aan het loslaten van de anderhalve meter regelgeving.

1,5 meter afstand nog nodig?

De pilot start met studenten en docenten van een klein aantal opleidingen, die nu al locatiegebonden onderwijs volgen. Op dit moment worden binnen de pilots nog de corona basisregels van het RIVM in acht genomen. Als de situatie het toelaat is het de bedoeling om in de pilots voor het mbo, hbo en wo te onderzoeken onder welke voorwaarden bijvoorbeeld de afstandsregel in een gecontroleerde proefsetting losgelaten zou kunnen worden. 

Onderzoeksresultaten

In het tweede kwartaal van dit jaar verwachten de betrokken onderwijsinstellingen in de regio Amsterdam de eerste onderzoeksresultaten te delen met het ministerie. De pilot loopt tot midden augustus.


Foto's: Peter Valckx.

Ander nieuws

Nieuws Jaarmagazine 2024 verschenen Ons jaarmagazine 2024 is verschenen! Hierin blikken we terug op het afgelopen jaar. Een jaar waarin op onze colleges veel aandacht was voor de...
Nieuws Convenant doorlopend leren Amsterdam getekend De samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en het mbo in Amsterdam wordt verder versterkt. Dit is afgelopen vrijdag bekrachtigd in een...
Nieuws Samenwerkingsovereenkomst Plusscholen 2024-2027 ondertekend Afgelopen vrijdag hebben de Amsterdamse wethouder Mbarki en Gaby Allard (Raad van Bestuur ROC van Amsterdam - Flevoland) de...
Bekijk al het nieuws