Slotervaart Gezondheidscentrum van start i.s.m. ROC van Amsterdam, Zorg & Welzijn
Foto door Milan Hofmans

Laagbouw open
Eerst wordt de laagbouw van het ziekenhuis in gebruik genomen. Eerder dit jaar heeft het buurziekenhuis, Antoni van Leeuwenhoek, hier zijn centrum voor Vroeg Diagnostiek geopend. In september 2021 trekt het Louwes Lab in het pand. Hier gaan ook een aantal van de mbo-opleidingen van Zorg & Welzijn van het ROC van Amsterdam haar intrek nemen. Uiteindelijk moeten verschillende vormen van zorg een plek krijgen in het gebouw in combinatie met huisvesting van verschillende vormen van woonzorg.

Ruimte tekort en waardevolle connecties
Sector Zorg & Welzijn, locatie Laan van Spartaan, van het ROC van Amsterdam kent al enige tijd een toenemende druk op de beschikbare ruimte, met name op de praktijklokalen. Hiervoor is onlangs extra ruimte bij gekomen in ‘De Plint’. Gezien het feit dat het studentenaantal enorm groeit – mede door de personeelstekorten in zorg in welzijn in de stad Amsterdam – is uitbreiding noodzakelijk. Daarom is de beschikbaarheid van het gezondheidscentrum enorm waardevol.

Niet alleen de ruimte, maar ook de grote variatie aan instellingen en organisaties die in het gezondheidscentrum te vinden is, is voor het ROC van Amsterdam waardevol. De eventuele samenwerking en/of partnership met instellingen en organisaties in hetzelfde gebouw biedt mogelijkheden voor stageplaatsen, bij- en herscholingstrajecten en zij-instroomtrajecten, waardoor het ROC van Amsterdam - als dè aanbieder van mbo-opleidingen in zorg en welzijn van de stad - daar natuurlijk niet mag ontbreken.

Laagdrempelige buurtzorg terug in de wijk
Met de opening van het Slotervaart Gezondheidscentrum is de laagdrempelige buurtzorg weer terug in de wijk. De zorg die wordt aangeboden is eerstelijnszorg. Dat is zorg waar je zonder verwijzing naartoe kunt, bijvoorbeeld de huisarts, tandarts, fysiotherapeut, maatschappelijk werker of wijkverpleegkundige.

Ander nieuws

Nieuws Convenant doorlopend leren Amsterdam getekend De samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en het mbo in Amsterdam wordt verder versterkt. Dit is afgelopen vrijdag bekrachtigd in een...
Nieuws Samenwerkingsovereenkomst Plusscholen 2024-2027 ondertekend Afgelopen vrijdag hebben de Amsterdamse wethouder Mbarki en Gaby Allard (Raad van Bestuur ROC van Amsterdam - Flevoland) de...
Nieuws MBO College West start fieldlab voor innovatief labonderzoek MBO College West heeft afgelopen week een fieldlab geopend in het gerenoveerde CDT-gebouw aan de Plesmanlaan 125 in Amsterdam-West. Hier ontstaat...
Bekijk al het nieuws