ROC van Amsterdam - Flevoland en windenergiesector werken samen aan duurzaamheidsvraagstuk
MBO College Airport, onderdeel van het ROC van Amsterdam - Flevoland, en diverse partijen uit de windenergiesector, waaronder Vattenfall, Siemens Gamesa, Redak en F&B Group, gaan samenwerken en investeren in infrastructuur. Het doel is een hybride onderwijsconcept neerzetten voor deze groeiende, kansrijke sector. Studenten vergroten daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt.

Perspectieven voor techniekstudenten

Minister Jetten van Klimaat en Energie kondigde vorige maand aan miljarden vrij te maken voor het versnellen van de energietransitie om de klimaatdoelen te halen. Tevens wil het kabinet de windenergie op zee fors uitbreiden. Het ROC van Amsterdam - Flevoland ziet kansen om deze ontwikkelingen te koppelen aan het vergroten van de toekomstperspectieven voor techniekstudenten binnen het roc en daarmee ook een bijdrage te leveren aan een duurzamer Europa. Hoe? De opleiding Vliegtuigonderhoud van MBO College Airport is tijdens de COVID-19 crisis gaan nadenken over alternatieven voor hun studenten. De luchtvaart zat toen even tijdelijk op slot.

Op competentieniveau blijkt er veel overeenkomst te zijn tussen het onderhouden van een vliegtuig en het onderhouden van een windmolen. Dit betekent dat er niet zoveel verschil zit tussen wat een onderhoudsmonteur moet kennen, kunnen en zijn, om veilig onderhoud te plegen aan vliegtuigen en windmolens. Studenten die de opleiding Vliegtuigonderhoud aanvullen met het keuzedeel ‘Onderhoud aan Windmolens’, vergroten daarmee hun carrièrekansen aanzienlijk. Maar ook studenten in andere techniekrichtingen kunnen gebruik gaan maken van deze ontwikkeling.

Investeringen in een windmolensimulator

MBO College Airport heeft een state-of-the-art windmolensimulator aangeschaft, waarop studenten onderwijs kunnen krijgen en hun technische vaardigheden in een contextrijke omgeving kunnen ontwikkelen. Tevens doneert Vattenfall twee rotorbladen aan MBO College Airport voor onderwijsdoeleinden. Deze zijn niet alleen voor de studenten van Vliegtuigonderhoud die het keuzedeel ‘Onderhoud aan Windmolens’ gaan volgen, maar ook studenten van de opleiding Drone Engineering & Operations kunnen experimenteren met het repareren van rotorbladen middels een drone.

Inspelen op kansen

Deze nieuwe samenwerking met de energiesector levert dus kansen voor veel techniekstudenten van het ROC van Amsterdam - Flevoland, want zij zullen allemaal nodig zijn; er staan op de Noordzee flinke uitbreidingen van windparken gepland om voor 2030 een extra vermogen te leveren van 10.7 Gigawatt. Er zijn dus op korte termijn veel nieuwe technici nodig om deze nieuwe parken te onderhouden.

Britse samenwerking

Omdat de windparken op de Noordzee zo enorm worden uitgebreid, zit men in Engeland ook niet stil. Het Energy Skills Center van het East Coast College in Suffolk richt zich ook op het opleiden van nieuw talent voor het onderhouden van de windparken op de Noordzee. MBO College Airport en het East Coast College zijn daarom een samenwerking aangegaan om gezamenlijk studenten op te leiden en te profiteren van elkaars expertise. Na de zomervakantie start de eerste groep studenten van Vliegtuigonderhoud met het keuzedeel ‘Onderhoud aan Windmolens’. Zij volgen de verplichte veiligheidstrainingen in Engeland. Britse studenten komen tevens naar MBO College Airport voor onderwijs in kunststofreparaties aan windmolens.

Tekorten aanpakken

Het ROC van Amsterdam - Flevoland en de energiesector zijn positief om gezamenlijk op te trekken om dit grote maatschappelijke vraagstuk van duurzaamheid aan te pakken. Het onderwijs wil op tijd inspelen op de enorme vraag naar techneuten waar Nederland nu al een tekort aan heeft. Door techniekstudenten al tijdens hun opleiding kennis te laten maken met deze kansrijke energiesector, hoopt het ROC van Amsterdam - Flevoland een bijdrage te leveren aan de energietransitie die aansluit bij de duurzaamheidsstrategie van het ROC van Amsterdam - Flevoland
 

Ander nieuws

Nieuws Interview met Mark Vlasblom over de meerjarenstrategie ‘Als we allemaal een klein stapje zetten, zetten we met z’n allen een gigantische stap’ Inmiddels zijn we alweer een tijdje op...
Nieuws STAP-subsidie is gestopt Het kabinet heeft besloten de STAP-subsidie stop te zetten. De subsidie van € 1.000 was bedoeld voor om- of bijscholing. Op 15 november kon je...
Nieuws Studenten ROC van Amsterdam - Flevoland vallen in de prijzen Europese vakwedstrijd in Litouwen Bij de internationale vakwedstrijden van de 'Association Européenne des Écoles d'Hotellerie et de Tourisme' (AEHT) in Vilnius, Litouwen... MBO College Centrum
Bekijk al het nieuws