Samenwerken voor sterk beroepsonderwijs in de MRA
ROC TOP en het ROC van Amsterdam-Flevoland starten komende periode een verkenning naar de mogelijkheid tot verregaande samenwerking. Het gesprek is geïnitieerd door ROC TOP om in de toekomst kwalitatief mbo-onderwijs in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) te kunnen waarborgen. Het ROC van Amsterdam-Flevoland is zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en onderschrijft het belang van sterk mbo-onderwijs in de regio.

De ondernemingsraden van beide instellingen hebben hun steun rond deze verkenning uitgesproken.

Sterk beroepsonderwijs

ROC TOP en het ROC van Amsterdam-Flevoland ondersteunen elkaar nu al bij actuele vraagstukken in de Metropoolregio Amsterdam. Denk bijvoorbeeld aan het uitwisselen van kennis en kunde rondom onderwijs en zorg voor kwetsbare jongeren in de stad. Ook verhuizen de zorg- en welzijnsopleidingen van ROC TOP naar verwachting in de zomer van 2023 naar het voormalig Slotervaartziekenhuis, waar het ROC van Amsterdam al gestart is met innovatieve zorgopleidingen binnen het Health Experience Centre. Hierdoor ontstaat een sterk platform voor beroepsonderwijs in de zorg, op één plek gebundeld in de stad.  

Verkenning

De komende periode verkennen de besturen van beide instellingen wat de haalbaarheid, kansen en mogelijkheden zijn. De uitkomsten van deze verkenning zullen meer duidelijkheid geven over eventuele vervolgstappen en een bijbehorend tijdpad. In zowel de verkenning als bij eventuele vervolgstappen blijft het belang van de mbo-studenten in de Metropoolregio Amsterdam en de werkgelegenheid van medewerkers vooropstaan. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de gemeente Amsterdam staan achter dit initiatief.

Anticiperen

ROC TOP anticipeert met deze stap op een aantal ontwikkelingen. Zo wordt ROC TOP te klein en te kwetsbaar om op de gewenste wijze bij te dragen aan de grote maatschappelijke opgaven waar het mbo voor staat zoals het bevorderen van kansengelijkheid, het verbeteren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en het verbeteren van onderwijskwaliteit, onderzoek en innovatie. Tegelijkertijd speelt ook de steeds groter wordende werkdruk onder medewerkers binnen een relatief kleine mbo-instelling.
 

Ander nieuws

Nieuws Studenten ROC van Amsterdam - Flevoland vallen in de prijzen tijdens Skills The Finals Studenten winnen drie gouden, vijf zilveren en twee bronzen medailles.
Nieuws Richtlijnen stages bekrachtigd tijdens Schiphol Stageconferentie op MBO College Airport Nieuwe stagerichtlijnen borgen de kwaliteit van hoogwaardige stages op Schiphol. MBO College Airport
Nieuws STAP-budget aanvragen kan vanaf 17 maart De nieuwe datum voor het aanvragen van de STAP-subsidie is bekend. Op vrijdag 17 maart kun je je vanaf 10.00 uur weer aanmelden voor het STAP-budget.
Bekijk al het nieuws

:

Storing telefonie

Let op: door een storing zijn wij op dit moment telefonisch niet bereikbaar.

We hopen het probleem zo spoedig mogelijk op te lossen. In geval van nood of gevaar kun je bellen met ons noodnummer 026 372 4400.