Simulator maakt studenten vertrouwd met windturbine
In 2023 moet er voor minimaal 4,5 gigawatt vermogen aan windvermogen op zee worden opgewekt, in 2030 loopt deze hoeveelheid op tot 21 gigawatt. Voor het onderhoud van deze turbines op zee, maar ook op land ontstaat er een grote behoefte aan technisch geschoold personeel. Technisch personeel waar nu eigenlijk al een tekort aan is.

Keuzedeel

Om het tekort aan personeel enigszins te kunnen beperken is het ROC van Amsterdam - Flevoland gestart met een keuzedeel voor de techniekstudenten als aanvulling op hun reguliere techniekopleiding onder de naam ‘Onderhoud aan Windturbines’. Om dit te realiseren is onder andere de windturbine simulator aangeschaft, waarmee de belangrijkste technieken op een veilige manier in een klaslokaal kunnen worden beoefend.
 

Training in het Verenigd Koninkrijk

Om aan de groeiende behoefte van technici te kunnen voldoen is er binnen het ROC van Amsterdam - Flevoland voor studenten van verschillende locaties de mogelijkheid om aan dit keuzedeel mee te doen. Zo bevinden momenteel studenten van MBO College Airport en MBO College Westpoort zich in het Verenigd Koninkrijk om daar de benodigde veiligheidstrainingen te volgen, voordat zij als stagiaire met een windturbine op zee aan de slag kunnen. Voor deze training is een samenwerking aangegaan
met het East Coast College in Lowestoft Norwich U.K. 

Samenwerkingen

Tijdens de opening van de simulator werd ook de samenwerking tussen de windsector, belangenorganisaties, andere scholen en het ROC van Amsterdam – Flevoland gevierd. Om deze samenwerking krachtig en toekomstbestendig te maken zijn er intentieverklaring afgesloten met de meeste bedrijven in de windsector, waaronder energie- en onderhoudsbedrijven en windturbinebouwers. Inmiddels hebben de eerste stagiaires zich bij deze bedrijven gemeld.

Om dezelfde samenwerking te kunnen verbreden is het ROC van Amsterdam - Flevoland een lidmaatschap aangegaan met Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) en de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA). Met deze samenwerking hoopt het ROC van Amsterdam - Flevoland voortdurend in te kunnen spelen op de ontwikkelingen en behoeftes van de sector. Het tekort aan technisch personeel is ook een focus punt van de provincie Noord-Holland. Het ROC van Amsterdam - Flevoland participeert in het Techniekplan dat is opgesteld. 

Foto: studenten van MBO College Airport, samen met gedeputeerde Ilse Zaal van de provincie Noord-Holland en Philip Mol, directievoorzitter van MBO College Airport en MBO College Amstelland.
 

Ander nieuws

Nieuws Meer kansen voor mbo-studenten in de regio Nederland kampt met een tekort aan gekwalificeerde vakmensen. Dit vraagt om een sterke positionering van het mbo. Hilversum heeft met MBO College...
Nieuws Studenten ROC van Amsterdam – Flevoland vallen in de prijzen tijdens Skills The Finals Vijfendertig studenten van het ROC van Amsterdam - Flevoland streden om de nationale titel en wonnen vele medailles.
Nieuws Samenwerking beroepsonderwijskolom ICT en Media MBO College Hilversum gaat aansluitende opleidingsroutes tussen vmbo-mbo-hbo ontwikkelen en uitvoeren. MBO College Hilversum
Bekijk al het nieuws