Wethouder Mbarki overhandigt de MBO-agenda

Op maandag 15 mei overhandigde wethouder Sofyan Mbarki op MBO College Zuidoost de MBO-Agenda persoonlijk aan de directievoorzitter van MBO College Zuidoost, Simone Kukenheim. In haar tijd als wethouder had ook het mbo in haar portefeuille.

Namens het ROC van Amsterdam - Flevoland nam Gaby Allard, lid van de Raad van Bestuur, de agenda in ontvangst. Te midden van een vijftigtal studenten van de opleidingen Entree, Serviceberoepen en het Veiligheidscollege van MBO College Zuidoost.

De MBO-Agenda

Met de MBO-Agenda zet de Gemeente Amsterdam in op aantrekkelijk, vernieuwend en toekomstgericht middelbaar beroepsonderwijs. De gemeente trekt de komende vier jaar tientallen miljoenen euro's uit om de positie van mbo'ers te versterken en de kansenongelijkheid waar veel mbo'ers nog steeds mee te maken hebben aan te pakken. Daarvoor werkt de gemeente niet alleen samen met onderwijsinstellingen, maar zet ze ook nadrukkelijk in op samenwerking met het bedrijfsleven.

De MBO-Agenda ondersteunt onderwijsteams die werken aan kwaliteitsverbetering en professionalisering. Daarbij richt de agenda zich op het vernieuwen van onderwijsprogramma’s en het experimenteren met nieuwe werkvormen. Het doel is om onderwijs te bieden waarin alle mbo-studenten een optimale schoolloopbaan doorlopen.

In gesprek met de studenten

Wethouder Mbarki vroeg de studenten naar hun opleiding en naar hun ervaring op hun stage. Voor sommige studenten met een migratieachtergrond is het lastig om een stage te vinden. “Dat moet je nooit accepteren. Je moet niet denken: het gebeurt toch. Nee, kaart het aan bij je stagedocent, maak er werk van. Ook stagebedrijven mogen niet discrimineren, zij hebben niet voor niets een keurmerk”, aldus Mbarki.

Ander nieuws

Nieuws Interview met Mark Vlasblom over de meerjarenstrategie ‘Als we allemaal een klein stapje zetten, zetten we met z’n allen een gigantische stap’ Inmiddels zijn we alweer een tijdje op...
Nieuws STAP-subsidie is gestopt Het kabinet heeft besloten de STAP-subsidie stop te zetten. De subsidie van € 1.000 was bedoeld voor om- of bijscholing. Op 15 november kon je...
Nieuws Studenten ROC van Amsterdam - Flevoland vallen in de prijzen Europese vakwedstrijd in Litouwen Bij de internationale vakwedstrijden van de 'Association Européenne des Écoles d'Hotellerie et de Tourisme' (AEHT) in Vilnius, Litouwen... MBO College Centrum
Bekijk al het nieuws