Convenant doorlopend leren Amsterdam getekend
Er komen meer leerroutes van vmbo-b naar niveau 2 en van vmbo-k/t naar niveau 4, maar ook een nog beter aanbod voor leerlingen uit praktijkonderwijs en vso. Voor havo-leerlingen wordt de mogelijkheid onderzocht voor een uitdagende alternatieve route via het mbo. Verder wordt ook de rol van Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) in de doorstroom van het vo naar het mbo versterkt.

Stuurgroep
Om de doelen van het convenant daadwerkelijk te realiseren wordt een stuurgroep ingericht. Namens het mbo nemen de bestuurders van het ROC van Amsterdam - Flevoland, het Mediacollege en HMC aan deel. Namens het vo de bestuurders van VOvA, ZAAM, Esprit, MSA en het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen.

Ander nieuws

Nieuws Samenwerkingsovereenkomst Plusscholen 2024-2027 ondertekend Afgelopen vrijdag hebben de Amsterdamse wethouder Mbarki en Gaby Allard (Raad van Bestuur ROC van Amsterdam - Flevoland) de...
Nieuws MBO College West start fieldlab voor innovatief labonderzoek MBO College West heeft afgelopen week een fieldlab geopend in het gerenoveerde CDT-gebouw aan de Plesmanlaan 125 in Amsterdam-West. Hier ontstaat...
Nieuws Betere aansluiting onderwijs en bedrijfsleven op het gebied digitalisering en circulaire economie Een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven op het gebied van digitalisering en de circulaire economie. Dat is het doel van de publiek...
Bekijk al het nieuws