‘Onze core business is onderwijs dus daar moet het gebeuren’
Inclusie is al jaren een belangrijk thema op MBO College West. Zo ook binnen het Transformatief Onderwijskundig Team, dat onder andere bestaat uit projectleider Liesbeth Gamadia, docent Christel van Wetten en onderwijskundige Anja Scheffer. Wat heeft het team allemaal bereikt en waar willen ze naartoe? Onze core business is onderwijs. Daar moet het gebeuren”, vertelt Liesbeth.

Ongeveer acht jaar geleden begon Liesbeth samen met Iliass El Hadioui, onderwijssocioloog, De Transformatieve School. Door de jaren heen is dit getransformeerd naar een eigen programma wat uiteindelijk gevat is in het boekje ‘De inclusieve school’. Het boekje omvat de theorie van inclusief pedagogisch-didactisch handelen. “We wilden een breder pedagogisch-didactisch model maken dat gebaseerd is op inclusiviteit, want negentig procent van de jeugd op MBO College West heeft een migratieachtergrond, we zijn gevestigd in Nieuw-West en we zitten in een grootstedelijke omgeving. Dit is de aanleiding om docenten te helpen bij het omgaan met een heel divers publiek”, vertelt Liesbeth. “Inclusie staat al een tijd hoog bij ons op de agenda. Het voelde daarom heel logisch dat het een van de dragende strategische thema’s van onze meerjarenstrategie werd.”

Aan de slag

Het team van Jacco Beers, opleidingsmanager BOL Maatschappelijke Zorg, is het eerste onderwijsteam wat een scholing heeft gehad van het Transformatief Onderwijskundig Team. Van tevoren heeft het hele team ‘De inclusieve school’ uitgedeeld gekregen. Vervolgens heeft Anja een masterclass gegeven waarin ze de theorie en de basisprincipes van inclusief pedagogisch-didactisch handelen bespreekt. Daaropvolgend observeerde Christel alle leden van het team tijdens het geven van een les en besprak naderhand met de docent wat haar opviel. “Ik geef de docenten handvatten om ze te versterken in wat ze al kunnen. Goed om te weten is dat dit gesprek en het verslag wat ik maak geheel vertrouwelijk zijn, alleen de docent zelf krijgt een exemplaar”, vertelt Christel.

'Het kan eenzaam zijn als docent’

Christel kijkt onder andere hoe inclusief de manier van lesgeven is, dit doet ze bijvoorbeeld door te kijken of er ruimte wordt gegeven aan de stillere studenten, maar ook of de docent aandacht heeft voor de mens achter de student. Het team van Jacco reageerde enthousiast op de scholing. “Ik kreeg al vrij snel terug van verschillende collega’s dat ze het erg interessant en waardevol vonden. Vooral het kijken naar hun eigen handelen vonden ze fijn”, vertelt Jacco. Christel haakt hierop aan: “Ik zie dat ook docenten die al lang in het vak zitten het fijn vinden. Op een bepaalde manier is het best eenzaam als docent, want je moet zelf maar bepalen op welke manier je te werk gaat in de klas. Daarover praten kan zorgen voor nieuwe inzichten.”

‘Er is meer openheid en ondersteuning’

Nadat Christel alle docenten heeft gezien maakt ze een algemeen verslag met aanbevelingen. Jacco: “Uit de aanbevelingen kwam als belangrijkste punt: het normatief kader is te onduidelijk in de les, docenten gaven er hun eigen invulling aan.” Het normatief kader bestaat uit gedragsregels voor de studenten waar ze zich binnen de les aan moeten houden. “Samen met de docenten en studenten is daarom een nieuw kader ontwikkeld, met daarin duidelijke regels waarin iedereen zich kan vinden”, vertelt Jacco. Maar ook nu al is er binnen en buiten de klas iets veranderd. Jacco: “Na de observatie kregen docenten bijvoorbeeld tips over het stellen van vragen aan de klas of het bespreken van gevoelige onderwerpen die spelen in de samenleving. Sindsdien geven de docenten aan dat ze dankzij de tips anders omgaan met de klas waardoor deze rustiger is geworden. Ook wordt er op een andere manier naar klassenproblematiek gekeken. Docenten voelen bijvoorbeeld meer openheid om onderwerpen waar ze tegen aan lopen te bespreken en elkaar daarin te ondersteunen.”

Uitbreiden en verdiepen

De toekomstplannen van het Transformatief Onderwijskundig Team is het groot opzetten van de scholing voor de onderwijsteams. “We willen er naartoe dat alle teams bij MBO College West binnen twee jaar bezoek hebben gehad van Anja en Christel, weten wat ‘De Inclusieve school’ inhoudt en dat we daarna gevolg kunnen geven aan onze bezoeken. Maar we willen ook uitbreiden en verdiepen. Het meest ideale zou zijn als leraren in de toekomst bij elkaar in de klas gaan kijken of dat wij op afroep langs kunnen komen bij docenten die een vraag hebben over bijvoorbeeld het omgaan met diversiteit in de klas”, aldus Liesbeth.

Lange adem

Voor iedereen die ook wil starten met een scholingsteam hebben Liesbeth, Anja, Christel en Jacco nog een aantal tips. “Om dit op gang te krijgen moet je een lange adem hebben. Het moet bij iedereen door gaan dringen wat de meerwaarde van een scholingsteam is, en dat heeft tijd nodig”, vertelt Liesbeth. Christel vult aan: “Je moet met kleine stapjes beginnen en van daaruit verder opbouwen.” In conclusie zijn ze het met elkaar eens dat het nemen van kleine stapjes, volhouden en iedereen meenemen in het proces de sleutelfactoren zijn om een scholingsteam te laten slagen.

Foto: v.l.n.r. Liesbeth Gamadia, Jacco Beers en Christel van Wetten.

 

Ander nieuws

Nieuws Meer kansen voor mbo-studenten in de regio Nederland kampt met een tekort aan gekwalificeerde vakmensen. Dit vraagt om een sterke positionering van het mbo. Hilversum heeft met MBO College...
Nieuws Studenten ROC van Amsterdam – Flevoland vallen in de prijzen tijdens Skills The Finals Vijfendertig studenten van het ROC van Amsterdam - Flevoland streden om de nationale titel en wonnen vele medailles.
Nieuws Samenwerking beroepsonderwijskolom ICT en Media MBO College Hilversum gaat aansluitende opleidingsroutes tussen vmbo-mbo-hbo ontwikkelen en uitvoeren. MBO College Hilversum
Bekijk al het nieuws