Samenwerking Beroepshavo Hilversum en St. Aloysius College zorgt voor betere doorstroom van studenten
“De nadruk bij de Beroepshavo ligt op de persoonlijke ontwikkeling, waarbij de student met levensechte en praktijkgerichte projecten voorbereid wordt op een succesvolle vervolgstap”, aldus Ferdy van Straalen, opleidingsmanager bij de Beroepshavo. Docenten van het St. Aloysius College, school voor mavo en havo, gaan daar nu een bijdrage aan leveren – voor de middelbare school een kans om te onderzoeken hoe theoretische vakken van de havo, zoals economie, aangeboden kunnen worden in een ‘levensechte’ context. Van Straalen: “Met de samenwerking tussen het St. Aloysius College en de Beroepshavo kunnen we bovendien de doorstroom van het voortgezet onderwijs naar het mbo nog beter laten verlopen.”

Starten met economie
De samenwerking start met het vak economie. Dit is namelijk een van de havo-keuzedelen (een soort keuzevak voor de student) die de mbo-student optimaal voorbereidt op het hbo. De inhoud van het keuzedeel ‘Voorbereiding havo certificaat Economie’ is vergelijkbaar met het vak economie zoals dat wordt gegeven in havo 4 en havo 5. Echter biedt de Beroepshavo de ruimte om het vak te verrijken met ‘levensecht’ onderwijs. In de samenwerking tussen de scholen krijgen studenten van de Beroepshavo les van docenten van het St. Aloysius College waarbij de docenten veel speelruimte krijgen. “Hierdoor kunnen onze docenten experimenteren met het loslaten van het vaste programma en de ruimte benutten om de praktijk in te gaan”, aldus Jeroen Zaagmans, directeur van het St. Aloysius College. “Dit kan natuurlijk een mooie kans zijn om de praktijk ook in andere vakken te gaan toepassen.” 

Samenwerking op meerdere vlakken
De scholenorganisaties werken al op meerdere vlakken samen. Zo is er kennisuitwisseling op het gebied van zorgopleidingen, onderwijsassistenten en de opleidingen Business & Commerce.  Van Straalen: “Op deze manier helpen we de leerling nog beter in het maken van een keuze voor een opleiding die het beste bij hem of haar past. Hierdoor komt de student uiteindelijk nog beter tot zijn recht.”

Ander nieuws

Nieuws Meerjarenstrategie dient de student ‘We hebben elkaar nodig om goed vorm te kunnen geven aan de thema’s uit onze meerjarenstrategie’ MBO College Airport
Nieuws Bert Beun nieuw lid Raad van Toezicht van het ROC van Amsterdam - Flevoland Bert Beun treedt per 1 februari 2024 toe tot de Raad van Toezicht van het ROC van Amsterdam - Flevoland, als lid van de Raad van Toezicht en...
Nieuws Nieuw samenwerkingsverband pakt personeelstekort in bouw- en infrasector aan Het ROC van Amsterdam - Flevoland en detacheringsbureau Karackter slaan de handen ineen om gezamenlijk het nijpende tekort aan goed gekwalificeerde...
Bekijk al het nieuws