Samenwerkingsovereenkomst Plusscholen 2024-2027 ondertekend
De klassen binnen de Plusscholen zijn kleiner dan reguliere entree- en niveau 2-opleidingen. Er is een breed en specialistisch ondersteuningsaanbod, zoals schoolmaatschappelijk werk, orthopedagogen en extra mentoruren. Er is extra veel aandacht voor LOB en stage.

Beter aanbod
Het ROC van Amsterdam en de gemeente hebben de bestuursoverdracht van ROC TOP aangegrepen om te onderzoeken hoe de Plusscholen een nog beter aanbod in de stad kunnen maken voor de doelgroep, waarbij de samenwerking met verwijzers en gemeentelijke diensten zoals Leerplicht en Jongerenpunt nog beter gaat lopen. Daarover zijn concrete afspraken gemaakt. Ook zijn afspraken gemaakt over scholing van medewerkers en hoe de voortgang kan worden gemonitord. De directeuren en managers van de Plusscholen hebben hier samen met de gemeente hard aan gewerkt.

Subsidie
De naam ROC op Maat verdwijnt, vanaf volgend schooljaar gaan de scholen samen vanuit één onderwijsvisie aan de slag onder een nieuwe naam. De Plusscholen worden gesteund met 2,8 miljoen euro vanuit de MBO Agenda Amsterdam.

Ander nieuws

Nieuws Convenant doorlopend leren Amsterdam getekend De samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en het mbo in Amsterdam wordt verder versterkt. Dit is afgelopen vrijdag bekrachtigd in een...
Nieuws MBO College West start fieldlab voor innovatief labonderzoek MBO College West heeft afgelopen week een fieldlab geopend in het gerenoveerde CDT-gebouw aan de Plesmanlaan 125 in Amsterdam-West. Hier ontstaat...
Nieuws Betere aansluiting onderwijs en bedrijfsleven op het gebied digitalisering en circulaire economie Een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven op het gebied van digitalisering en de circulaire economie. Dat is het doel van de publiek...
Bekijk al het nieuws