Babytraining Oog voor baby's - train de trainer

Geschikt voor commerciële trainers en interne trainers/stafmedewerkers/pedagogisch coaches in de kinderopvang en gastouderopvang.


Opzet train de trainer

Voor gecertificeerde trainers Oog voor interactie:
 • 2 bijeenkomsten van 4 uur
 • Jaarlijkse terugkombijeenkomst

Voor andere trainers:

 • Telefonisch intakegesprek
 • 2 bijeenkomsten van 4 uur
 • Extra module beeldcoaching volgens OOG-werkwijze
 • Jaarlijkse terugkombijeenkomst

Inhoud Train de trainer

 • Uitgangspunten onder de opzet en inhoud van Oog voor baby’s
 • Overzicht over inhoud en werkvormen van de pm-training a.d.h.v. presentatie-opdracht
 • Verdieping op de belangrijkste thema’s in de training
 • Aanvullingen voor de gastouderopvang
 • Het uitzetten van Oog voor baby’s in verschillende organisaties
 • Het begeleiden van de individuele leerlijn tijdens coachingsgesprek en eindgesprek: beeld coaching in groepjes, de samenwerking met de pedagogisch coach
 • Borging van de leerresultaten
 • Praktische kwesties waaronder licentievoorwaarden
Kracht van Oog voor baby’s 
 • Kindvolgende benadering
 • Degelijke en concrete uitwerking van de interactievaardigheden zowel in contact met baby’s als met de ouders
 • Plezierige en effectieve manier van werken met (eigen) filmpjes
 • Aandacht voor ieders individuele groeiproces en voor collegiale feedback
 • Specifieke aanvullingen voor de gastouderopvang

Materiaal

 • Trainershandleiding
 • Werkboek Oog voor baby’s
 • Reader Oog voor baby’s
 • Toegang tot PowerPoints van de bijeenkomsten
 • Toegang tot filmmateriaal
 • Interactievaardigheden, een kindvolgende benadering (3e druk). Strik, A., & Schoemaker, J. (2018). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Doelgroep

Geschikt voor commerciële trainers en interne trainers/stafmedewerkers/pedagogisch coaches in de kinderopvang en gastouderopvang.
Met het trainerscertificaat kun je de training aanbieden aan pedagogisch medewerkers en gastouders in je eigen organisatie of daarbuiten.
Je kunt ook de training gebruiken als deskundigheidsbevordering voor jezelf en de kennis en inzichten gebruiken bij het begeleiden en coachen van je collega’s.
 
Toelatingseisen
Tenminste 4 van de volgende eisen:
 • Hbo-diploma op pedagogisch gebied
 • Trainerservaring
 • Taalniveau 3F
 • Coaching ervaring
 • Ervaring met beeldfeedback
Erkend certificaat
De training levert een certificaat Trainer Oog voor baby’s op. Oog voor baby’s staat op de FCB-lijst van erkende babyscholing in het kader van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK).

Kosten

In company: Offerte op aanvraag, afhankelijk van groepsgrootte.
Open inschrijving:
Gecertificeerde trainers Oog voor interactie: € 1325 p.p. (inclusief terugkombijeenkomsten).
Andere trainers: € 1500 (inclusief extra module beeldcoaching en terugkombijeenkomsten).
Afdracht:
ROCvA is verantwoordelijk voor de uitgifte van de certificaten Oog voor baby’s voor de deelnemers die u traint. De afdracht per certificaat is € 40.

Datum open inschrijving

Bk 1: vrijdag 20 september
Bk 2: vrijdag 11 oktober
Extra module beeldcoaching op nader te bepalen datum.

Datum 2020

Vrijdag 24 januari 
Vrijdag 14 februari

Informatie en aanmelding
 
Jacqueline Schoemaker
E-mail: schoemakerj@rocva.nl
Telefoon: 06 - 344 54 777