Babytraining Oog voor baby's - Train de trainer

Geschikt voor commerciële trainers en interne trainers/stafmedewerkers/pedagogisch coaches in de kinderopvang en gastouderopvang.


Opzet Train de trainer

 • Telefonisch intakegesprek
 • 3 bijeenkomsten van 4 uur
 • Jaarlijkse terugkombijeenkomst

Inhoud Train de trainer

 • Uitgangspunten onder de opzet en inhoud van Oog voor baby’s
 • Overzicht over inhoud en werkvormen van de pm-training a.d.h.v. presentatie-opdracht
 • Verdieping op de belangrijkste thema’s in de training
 • Aanvullingen voor de gastouderopvang
 • Het uitzetten van Oog voor baby’s in verschillende organisaties
 • Het begeleiden van de individuele leerlijn tijdens coachingsgesprek en eindgesprek: beeldcoaching in groepjes, de samenwerking met de pedagogisch coach
 • Borging van de leerresultaten
 • Praktische kwesties, waaronder licentievoorwaarden
Kracht van Oog voor baby’s 
 • Kindvolgende benadering
 • Degelijke en concrete uitwerking van de interactievaardigheden, zowel in contact met baby’s als met de ouders
 • Plezierige en effectieve manier van werken met (eigen) filmpjes
 • Aandacht voor ieders individuele groeiproces en voor collegiale feedback
 • Specifieke aanvullingen voor de gastouderopvang

Materiaal

 • Trainershandleiding
 • Werkboek Oog voor baby’s
 • Reader Oog voor baby’s
 • Toegang tot PowerPoints van de bijeenkomsten
 • Toegang tot filmmateriaal
 • Interactievaardigheden, een kindvolgende benadering (3e druk). Strik, A. & Schoemaker, J. (2018) Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Doelgroep

Geschikt voor commerciële trainers en interne trainers/stafmedewerkers/pedagogisch coaches in de kinderopvang en gastouderopvang. Met het trainerscertificaat kun je de training aanbieden aan pedagogisch medewerkers en gastouders in je eigen organisatie of daarbuiten. Je kunt ook de training gebruiken als deskundigheidsbevordering voor jezelf en de kennis en inzichten gebruiken bij het begeleiden en coachen van je collega’s.
 
Toelatingseisen
Tenminste 4 van de volgende eisen:
 • Hbo-diploma op pedagogisch gebied
 • Trainerservaring
 • Taalniveau 3F
 • Coaching-ervaring
 • Ervaring met beeldfeedback

Erkend certificaat

De training levert een certificaat Trainer Oog voor baby’s op. Oog voor baby’s staat op de FCB-lijst van erkende babyscholing in het kader van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK).

Kosten

In company: Offerte op aanvraag, afhankelijk van groepsgrootte.
Open inschrijving: € 1500
Afdracht: ROCvA is verantwoordelijk voor de uitgifte van de certificaten Oog voor baby’s voor de deelnemers die u traint. De afdracht per certificaat is € 40.

Data

De volgende training zal, bij voldoende aanmeldingen, plaatsvinden op de volgende vrijdagmiddagen:
21 jan 2022
11 feb 2022 
4 maart 2022

Locatie: Laan van Spartaan 2, Amsterdam
 

Informatie en aanmelding
 
Jacqueline Schoemaker
E-mail: trainingKO@rocva.nl
Telefoon: 06 - 344 54 777