Training Werkbegeleid-ing

Begeleid je een student of ga je een student begeleiden van de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang 3/4 of Helpende Zorg & Welzijn? Dan is de training Werkbegeleiden iets voor jou.

Centraal in deze training staan de vragen die een werkbegeleider tegenkomt bij de begeleiding van een student in de beroepspraktijk. 

In de bijeenkomsten ontwikkel en versterk je je vaardigheden als werkbegeleider. Ook het beoordelen van de Proeve van Bekwaamheid is opgenomen in het programma.

Inhoud van de training

De training bestaat uit vier bijeenkomsten met als onderwerpen:
  1. De competenties van de werkbegeleider, analyse van eigen vaardigheden, vaststellen leerwensen en plan van aanpak
  2. De eerste fase van het begeleidingstraject: kennismaken met de stagiaire, scheppen van een goed leerklimaat, afstemmen op leerstijlen
  3. De tweede fase van het begeleidingstraject: begeleiden tijdens het werk en bij praktijkopdrachten, geven van feedback, voeren van reflectiegesprekken, laten formuleren van leerdoelen en creëren van leersituaties
  4. De derde fase van het begeleidingstraject: waarderen met behulp van waarderingsinstrumenten, beoordelen en begeleiden van de Proeve van Bekwaamheid

De kracht van deze training

  • Tijd om te oefenen
  • Gebruik van beeldmateriaal
  • Concrete afstemming op de inhoud van de opleiding van de stagiaire
  • Afsluiting met een praktijkopdracht
Met het certificaat van deze training voldoe je aan de scholingseisen voor de werkbegeleider in het kader van de erkenningsregeling van Calibris. 

Meer informatie

Wil je je jezelf of je medewerker(s) laten scholen? 
Neem dan contact op met Jacqueline Schoemaker:
E-mail: j.schoemaker@rocva.nl 
Telefoon: 06 344 54 777