Training Werkbegeleiden

Voor werkbegeleiders in de kinderopvang en de zorg

Centraal in deze training staan de vragen die een werkbegeleider tegenkomt bij de begeleiding van een student in de beroepspraktijk. 

In de bijeenkomsten ontwikkel en versterk je je vaardigheden als werkbegeleider.

Inhoud van de training

De training wordt gegeven op drie dagdelen. De volgende thema’s komen aan bod:
  • De eerste fase van het begeleidingstraject: kennismaken met de stagiaire, scheppen van een goed leerklimaat, afstemmen op leerstijlen
  • De tweede fase van het begeleidingstraject: begeleiden tijdens het werk en bij praktijkopdrachten, geven van feedback, voeren van reflectiegesprekken, laten formuleren van leerdoelen en creëren van leersituaties
  • De derde fase van het begeleidingstraject: waarderen met behulp van waarderingsinstrumenten, samenwerken met school, toewerken naar het examen
De training wordt afgerond met een eindopdracht. 

De kracht van deze training

  • Tijd om te oefenen: "Ik kreeg op een prettige manier inzicht in mijn eigen handelen, en kan dat weer vertalen naar de begeleiding van stagiaires"
  • Gebruik van beeldmateriaal: "Er was een goede afwisseling tussen filmpjes, schrijfmomenten en rollenspel"
  • Concrete afstemming op de inhoud van de opleiding van de stagiaire: "Fijn dat er gewerkt wordt met dezelfde instrumenten als waarmee we onze stagiaires begeleiden"
  • Afsluiting met een praktijkopdracht: "In deze eindopdracht word je uitgedaagd daadwerkelijk toe te passen wat je geleerd hebt"
U ontvangt een certificaat bij 100 % aanwezigheid en als u aan de eindopdracht heeft voldaan.

Datum, plaats en kosten

De eerstvolgende training vindt plaats op de volgende woensdagochtenden van 09.00 tot 12.15 uur.

Bijeenkomst 1: 13 oktober 2021
Bijeenkomst 2: 3 november 2021
Bijeenkomst 3: 17 november 2021

Locatie: MBO College West Zorg en Welzijn, Laan van Spartaan 2, Amsterdam
Kosten per deelnemer: € 295 p.p. 
De groep gaat door bij tenminste 10 deelnemers.

Training voor beoordelaars (gratis)

Aansluitend op deze training kan in dezelfde groep de training Prove2Move voor beoordelaars worden gevolgd. Deze extra bijeenkomst is gratis.

Bijeenkomst 4: 1 december 2021

Incompany: afspraken in onderling overleg,  de training kan op maat aangepast worden.

Meer informatie

Wil je je jezelf of je medewerker(s) laten scholen? 
Mail dan naar trainingko@rocva.nl