Training Werkbegeleiden

Begeleid je een student of ga je een student begeleiden van de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang 3/4? Dan is de training Werkbegeleiden iets voor jou.

Centraal in deze training staan de vragen die een werkbegeleider tegenkomt bij de begeleiding van een student in de beroepspraktijk. 

In de bijeenkomsten ontwikkel en versterk je je vaardigheden als werkbegeleider.

Inhoud van de training

De training wordt gegeven op drie dagdelen en wordt afgerond met een eindopdracht. De volgende thema’s komen aan bod:
  1. De taken van de werkbegeleider, samenwerken met school, eigen competenties en leerwensen.
  2. De eerste fase van het begeleidingstraject: kennismaken met de stagiaire, scheppen van een goed leerklimaat, afstemmen op leerstijlen.
  3. De tweede fase van het begeleidingstraject: begeleiden tijdens het werk en bij praktijkopdrachten, geven van feedback, voeren van reflectiegesprekken, laten formuleren van leerdoelen en creëren van leersituaties.
  4. De derde fase van het begeleidingstraject: waarderen met behulp van waarderingsinstrumenten, afronden van het leerproces.

De kracht van deze training

  • Tijd om te oefenen: ‘Ik kreeg op een prettige manier inzicht in mijn eigen handelen, en kan dat weer vertalen naar de begeleiding van stagiaires.’
  • Gebruik van beeldmateriaal: “Er was een goede afwisseling tussen filmpjes, schrijfmomenten en rollenspel.”
  • Concrete afstemming op de inhoud van de opleiding van de stagiaire: "Fijn dat er gewerkt wordt met dezelfde instrumenten als waarmee we onze stagiaires begeleiden".
  • Afsluiting met een praktijkopdracht: "In deze eindopdracht word je uitgedaagd daadwerkelijk toe te passen wat je geleerd hebt".
U ontvangt een certificaat bij 100 % aanwezigheid en als u aan de eindopdracht heeft voldaan.

Datum en kosten

Op de volgende vrijdagmiddagen van 14.00 tot 17.15 uur
Bijeenkomst 1: 15 november 2019
Bijeenkomst 2: 29 november 2019
Bijeenkomst 3: 13 december 2019
Bijeenkomst 4: 10 januari 2020 (beoordelen van P2M examens) 


Kosten per deelnemer: € 225 p.p. De groep gaat door bij tenminste 12 deelnemers.


Incompany: afspraken in onderling overleg. De training kan op maat aangepast worden.

Training voor beoordelaars (gratis)

Aansluitend op deze training kan in dezelfde groep de training voor beoordelaars van P2M-examens worden gevolgd. Deze extra bijeenkomst is gratis.

Meer informatie

Wil je je jezelf of je medewerker(s) laten scholen? 
Neem dan contact op met Jacqueline Schoemaker:
E-mail: j.schoemaker@rocva.nl 
Telefoon: 06 - 344 54 777