Productief Leren

Productief Leren biedt opleidingen aan op mbo-niveau 1 Retail en Logistiek en niveau 2 , ook Retail en Logistiek

Wat is Productief Leren

Productief Leren biedt opleidingen aan op mbo-niveau 1 Retail en Logistiek en niveau 2 , ook Retail en Logistiek. Het is een BOL-opleiding en duurt 1 of 2 jaar. Je leert drie dagen op school en loopt twee dagen stage bij een erkend leerbedrijf in het eerste leerjaar. Het tweede jaar is dit net andersom. In vergelijking met de reguliere opleidingen is er binnen PL meer aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling. Je wordt klaargestoomd voor het beroep en de maatschappij. Je leert verantwoordelijkheid en regie te nemen over je eigen toekomst. Je werkt in kleine groepen, maximaal 20 leerlingen per klas en je hebt een vaste mentor. Samen zetten we positieve stappen richting een mooie toekomst.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je krijgt Nederlands, rekenen, burgerschap en handel en logistiek lessen en instructies. Daarnaast krijg je ook sport. Elke periode wordt afgesloten met voortgangstoetsen en een voortgangsgesprek waarin je eigen doelen worden bijgesteld. De opleiding wordt afgesloten met examens. Na deze opleiding kun je doorstromen naar een mbo-opleiding niveau 2 als je niv 1 hebt afgerond. Als je niveau 2 hebt afgesloten kan je door naar niveau 3 of soms 4. Of je gaat werken bij een bedrijf

Voor wie

  • Je hebt geen vo-diploma, dan kom je in aanmerking voor de entree PL (niv 1)
  • Je hebt een VMB basis afgerond of een entree opleiding, dan kan je naar niv 2
  • Je bent minimaal 15 jaar en 9 maanden
  • Je hebt extra behoefte aan persoonlijke aandacht
  • Je hebt het nodig om individueel een lesprogramma te doorlopen

Startmomenten

  • Je kunt altijd starten.

Opleidingen en leslocaties

Je kunt bij PL de volgende opleidingen volgen:

Locatie MBO College Hilversum
  • Entree Handel/Retail
  • Entree Logistiek
  • Niv2 Retail medewerker
  • Niv 2 Logistiek
» Arena 301, Hilversum

Aanmelden

Ben je geïnteresseerd in deze opleiding? Dan kan je begeleider, hulpverlener of de vo-school je aanmelden. Na de aanmelding word je samen met de verwijzer en eventueel je ouder/verzorger uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst en/of een kennismakingsgesprek. Jij of je ouder/verzorger kunnen je dus niet zelf rechtstreeks aanmelden. Voor vragen en aanmelden kun je contact opnemen met:

Manon Westenbroek
Email: m.westenbroek@rocva.nl
Tel nr: 0647474719