Digitaal Doorstroom-dossier

MBO College Hilversum – Informatie voor decanen

 

Beste decaan,
 
Middels deze weg willen wij u graag op de hoogte stellen van het “Digitaal Doorstroomdossier (DDD)”, waar MBO College Hilversum vanaf half maart mee gaat werken.


WAT HOUDT HET DIGITAAL DOORSTROOMDOSSIER IN?
Het doorstroomdossier is een informatiedocument in aanvulling op de aanmelding van de leerling bij een mbo-opleiding. Het digitale formulier bevat onder andere informatie over LOB, de keuzemotivatie van de leerling en de mening van de mentor over de studiekeuze.

Samen met de aanmelding vormt het doorstroomdossier het startpunt voor de kennismaking. We vragen uw leerlingen daarom het doorstroomdossier vóór de kennismaking (intake) in te (laten) vullen.
 
Het document helpt ons om aankomende studenten alvast wat beter te leren kennen en de overstap naar het MBO College Hilversum nog beter te laten verlopen.


HOE WERKT HET?
In de kennismakingsuitnodiging, die leerlingen na hun aanmelding van ons ontvangen, verzoeken wij hen het Digitaal Doorstroomdossier in te vullen.
 
Voor het invullen van het doorstroomdossier hebben uw leerlingen een account nodig op mijn.intergrip.nl. Na registratie van het account kunnen zij het doorstroomdossier invullen. Bij het aanmaken van het doorstroomdossier selecteren zij de school ‘MBO College Hilversum’ en vervolgens de juiste opleiding uit de lijst. Het doorstroomdossier bestaat uit drie delen:

  1. Deel A: vult de leerling zelf in;
  2. Deel B: wordt ingevuld door de mentor of decaan;
  3. Akkoordverklaring: hierin geeft de leerling aan akkoord te gaan met het delen van de ingevulde informatie in deel A en B met het MBO College Hilversum.
 
OVERIGE INFORMATIE
Het aanmaken van het doorstroomdossier is zowel voor u als school als voor uw leerlingen kosteloos.
Voor meer informatie over het Digitaal Doorstroomdossier verwijzen wij u door naar onderstaande bijlagen:

 
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u terecht bij Mirjam Snoek.
U vindt haar contactgegevens onderstaand.


Mirjam Snoek
Projectleider en Coördinator Voortgezet Onderwijs

MBO College Hilversum
Bezoekadres Arena 301, 1213 NW Hilversum
E m.snoek2@rocva.nl