MBO College Hilversum

Informatie over ziekmelding en roosters voor studenten van MBO College Hilversum.

Ziekmelden

Let op: ziekmeldingen kunnen niet gemeld worden via de receptie of het Student Succes Centrum, maar moeten bij de verzuimmedewerkers van de opleidingen worden gemeld. Voor studenten jonger dan 18 jaar geldt dat je ouder/verzorger je moet afmelden.

Beroepshavo 
Afmelden via e-mail: beroepshavo@rocva.nl of bellen naar: (035) 689 20 00 (je wordt dan doorgeschakeld).

Zie onderstaande sectorlijst voor het juiste nummer:

Business & Commerce: (035) 689 20 66

Entree / Educatie: (035) 689 20 00

Gezondheidszorg: (035) 689 20 04

Haarverzorging: (035) 689 20 24

Horeca & Leisure: (035) 689 20 24

ICT: (035) 689 20 68

Media: (035) 689 20 62

Mode: (035) 689 20 24

Productief leren: (035) 773 16 40

Sport & Bewegen: (035) 689 20 13

Techniek: (035) 689 20 35

Welzijn: (035) 689 20 04

 
Lees verder

Jouw rooster en je resultaten in Eduarte

Eduarte Selfservice is een programma waarmee je onder andere makkelijk je rooster en resultaten kunt bekijken. Voor het inloggen gebruik je je studentnummer als gebruikersnaam en je wachtwoord dat je in je mailbox van school hebt ontvangen. Inloggen doe je via www.rocva.nl/selfservice

De Eduarte Selfservice is ook via een app te benaderen. De app is beschikbaar voor iOS en Android.

Student Succes Centrum

Op de Arena 301 in Hilversum vind je het Student Succes Centrum in de centrale hal op de begane grond. Hier kun je terecht met al je vragen rondom je opleiding, zoals: vragen over studiekeuze, loopbaanbegeleiding, schoolmaatschappelijk werk, een afspraak met de schoolarts, begeleiding bij leerproblemen, vragen over studiefinanciering, meer informatie over de kosten van je opleiding, het laten maken van een ROCvA-pas, vragen over het gebouw en gebruik van lockers, etc. Je krijgt er altijd een antwoord of een advies.
» Download de flyer (pdf)

Studiewijzer

In de studiewijzer vind je meer informatie over het onderwijsprogramma, informatie over studiekosten en wanneer je vakantie hebt, je rechten en plichten en wat je moet doen als je problemen of klachten hebt. De studiewijzer heb je via je opleiding gekregen. Heb je deze niet gehad of ben je hem kwijt? Vraag een nieuwe aan bij het secretariaat van jouw opleiding.

Studentenstatuut

Jouw rechten en plichten als student zijn beschreven in het Studentenstatuut. In dit statuut vind je informatie over o.a. je rechten en plichten, toelating en inschrijving, inhoud en kwaliteit van het onderwijs, gebruik van onderwijsvoorzieningen, etc.
» Bekijk het statuut op de pagina Info voor studenten

ICT-servicedocument

Wil je meer weten over wifi, documentopslag op het ROCvA-netwerk, gratis Office 365, je ROCvA-mailaccount, follow-you-print (myPrint), etc? Je vindt al deze informatie in het ICT-servicedocument voor studenten. Meer uitleg en handleidingen kun je ook altijd terugvinden op SelfserviceICT.nl

Let op: het is belangrijk dat je je ROCvA-mailbox regelmatig checkt of de mail laat doorsturen naar je persoonlijke mailbox. Vanuit school zal er belangrijke informatie, waar we van verwachten dat je er van op de hoogte bent, verstuurd worden naar je ROCvA-mailaccount.
» Download het ICT servicedocument voor studenten (pdf)