Cyber Security

Inspelen op de groeiende populariteit van cyber security
“Het gaat hier om levensecht leren, state-of-the-art”

Cyber security leeft. Vanuit de overheid wordt er steeds meer aandacht aan besteed, steeds meer studenten kiezen voor een opleiding op het gebied van cyber security en is er veel vraag vanuit de markt. Om de cyber security-opleidingen nog beter op de kaart te zetten en een goede aansluiting met het bedrijfsleven te vinden, werd de PPS Cyber Security opgezet. 

Inmiddels zijn er vanuit de PPS diverse initiatieven op poten gezet om ICT aantrekkelijker te maken voor studenten. Zoals het project Miss IT, om meer vrouwelijke studenten warm te laten lopen voor een baan in de ICT. In het kader van dit project promoten Miss IT ambassadeurs op open dagen en evenementen de sector. “Inmiddels zijn het aantal meisjes dat instroomt in onze opleidingen aanzienlijk toegenomen”, vertelt programmamanager Ben Visscher. “Maar nog steeds lopen ze beduidend achter op het aantal jongens in de ICT. Er is dus nog een weg te gaan.”
 
Doorlopende leerlijn
Binnen de PPS Cyber Security wordt ook veel aandacht besteed aan de doorlopende leerlijn. Het creëren van bewustwording op het voortzet onderwijs is een belangrijke pijler. In het kader daarvan is een samenwerking gestart met het Mondriaan College In Den Haag. Gezamenlijk worden voor het vmbo keuzevakken op het gebied van cyber security ontwikkeld, die tevens bruikbaar zijn als keuzedeel voor niveau 2 op het mbo. Het keuzedeel ‘veilig programmeren’ is hier een voorbeeld van. Zo is er ook een nauwe samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam. Onder andere in het Innovation Lab, waarin bedrijven onderzoeksvragen kunnen stellen en studenten hiermee aan de slag gaan. Studenten gaan steeds vaker aan het werk in dergelijke hybride leeromgevingen.
 
Security Operation Centre
“Op ieder MBO College sponsoren we daarnaast een Security Operation Centre, ook wel SOC genoemd”, vertelt Ben. “Het gaat hier om levensecht leren, state-of-the-art. In hun eigen leslokaal kunnen ze op het netwerk kijken wat er gebeurt. Dit houdt in dat ze zicht krijgen op het dataverkeer, nagaan of er zowel in- als extern bij het ROC van Amsterdam en het ROC van Flevoland bedreigingen zijn. De stip op de horizon is dat de studenten in de toekomst volledige verantwoordelijkheid kunnen hebben voor de cyber security van het ROC van Amsterdam en het ROC van Flevoland.” “Doel van de PPS is ook om studenten voor te bereiden op een baan als security operation specialist”, vult projectleider Sjoerd Veltman aan. “Dit doen we samen met bedrijven. Zoals met KPN. Zij leveren de expertise. En dan kijken we gezamenlijk hoe je hier onderwijs van bouwt. Zo zijn we ook een netwerkgroep verder aan het uitbouwen.”
 
Security Awareness App
Trots zijn Sjoerd en Ben ook op de ontwikkeling van de Security Awareness App. Samen met het mkb is nagedacht hoe bedrijven het beste aware gemaakt kunnen worden op het voorzichtig omgaan met hun netwerk. Door middel van de app kunnen studenten nu naar bedrijven toegaan en hen vertellen wat de stand van zaken is binnen het bedrijf op het gebied van cyber security. En ook: wat kunnen zij doen om de digitale veiligheid te optimaliseren? De app wordt momenteel verder doorontwikkeld en is te downloaden in de App Store en Google Play onder de naam ‘CyberScanMRA’.