NexTechnician

Vroegtijdig kennismaken met nieuwe medewerkers
“Binnen NexTechnician werken het Amsterdamse bedrijfsleven en het ROC van Amsterdam intensief samen aan een optimale aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt”

Studenten willen de beste opleiding mobiliteitstechniek. Bedrijven willen de beste nieuwe medewerkers. Dé reden waarom NexTechnician is ontstaan. 

Goed opgeleide, nieuwe technische medewerkers zijn schaars. Voor bedrijven is het daarom interessant om vroegtijdig kennis te maken met potentiële nieuwe medewerkers en een positief imago bij hen te krijgen. Bovendien volgen technische innovaties elkaar snel op. Dit vergroot de kans dat er een kloof ontstaat tussen wat studenten weten als ze van school afkomen en de technische kennis die nodig is om in een bedrijf te werken. Binnen NexTechnician werken het Amsterdamse bedrijfsleven en MBO College Westpoort, onderdeel van het ROC van Amsterdam, intensief samen aan een optimale aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De gemeente Amsterdam faciliteert deze samenwerking met tijd, geld en ook directe betrokkenheid van Economische Zaken. NexTechnician zorgt zo voor een kwalitatief betere instroom van nieuwe medewerkers in het Amsterdamse bedrijfsleven. Ook helpt NexTechnician de aangesloten bedrijven bij de persoonlijke ontwikkeling van hun medewerkers, wat vanwege de voortdurende veranderende markt erg belangrijk is.
 
Inspelen op actualiteit
MBO College Westpoort verzorgt daarbij de mbo-opleiding Mobiliteitstechniek in Amsterdam. De bedrijven in NexTechnician delen up-to-date kennis, faciliteiten en materialen. Zoals innovaties in auto’s, trucks en tweewielers. Omdat veel mobiliteitsbedrijven continu op zoek zijn naar nieuwe instroom, wordt hier onder andere samen met de gemeente Amsterdam op ingespeeld. Dit gebeurt onder meer door ook te kijken naar hoe statushouders en werkzoekenden geschoold kunnen worden voor, bijvoorbeeld, de vrachtwagentechniek.
 
Techniekteams
Jongeren moeten daarnaast goed begeleid worden. Daarom pakt NexTechnician de praktijkbegeleiding op bijzondere wijze aan, namelijk met ‘Techniekteams’. Deze teams bundelen verschillende soorten kennis tot een uniek pakket. De ROC-docent heeft kennis van jongeren, het schoolsysteem en technische kennis. De leermeester heeft kennis van de laatste techniek en hoe het werkt in een bedrijf. De branche-trainer vult dat aan met trainingsvaardigheden en kennis van innovaties. Belangrijk is dat hierdoor op structurele basis met elkaar wordt overlegd om opleiding en het bedrijfsleven goed op elkaar aan te laten sluiten en te kijken naar wat we beter of anders willen. Zo is NexTechnician onlangs samen met de PON Academy gestart met extra masterclasses in hybride en elektrische aandrijvingen.

Alumnibeleid
NexTechnician houdt ook contact met oud-studenten en biedt ondersteuning bij de verdere ontwikkeling binnen de aangesloten bedrijven. Momenteel wordt gekeken hoe dit alumnibeleid verder uitgebouwd kan worden.

» Meer informatie www.nextechnician.nl