Opleidings­ campus Technische Installaties

“Gezamenlijk wordt gewerkt aan een futureproof Amsterdam”

Onder invloed van het Klimaatakkoord en het Energieakkoord moet het energiesysteem van de toekomst duurzaam zijn. Zo wil Amsterdam in 2050 van het aardgas af zijn en moeten nieuw te bouwen woningen vanaf 2020 bijna energieneutraal zijn. Ook investeert de stad in allerlei slimme en technische oplossingen om nu, en in de toekomst, een leefbare en duurzame stad te zijn voor iedere inwoner. De technische installatiebranche speelt een essentiële rol in het realiseren van al deze ambities. Er is echter een tekort aan goed opgeleide Elektro- & Installatietechnici die deze installaties kunnen ontwerpen, realiseren en onderhouden.

Om dit probleem aan te pakken, hebben het ROC van Amsterdam, de stichting Vakschool Technische Installaties Amsterdam (VTi), het bedrijfsleven, regionale en lokale overheden een publiek-private samenwerking opgezet: de VTi Opleidingscampus Technische Installaties Amsterdam.

De VTi Opleidingscampus Technische Installaties kent vijf programmalijnen, die zich allemaal vanuit een andere invalshoek bezighouden met het oplossen van het tekort aan goed gekwalificeerde technici en de aansluiting op de arbeidsmarkt. De VTi Opleidingscampus Technische Installaties wordt niet gezien als één locatie waar onderwijs plaatsvindt, maar is een verzameling van faciliteiten, een learning-community, verdeeld over de regio Amsterdam. In feite is de stad één grote campus waar leerlingen, studenten, bedrijven en scholen elkaar ontmoeten en met en van elkaar leren.

Eind 2017 heeft de VTi Opleidingscampus Amsterdam de vijftigste partner mogen verwelkomen. Gezamenlijk wordt gewerkt aan een futureproof en circulair Amsterdam.» Meer informatie www.vtiamsterdam.nl