Tekort in de zorg is onze zorg

  

In de zorgsector is het tekort aan zorgpersoneel een groeiend probleem. Daar komt bij dat de werkdruk hoog is en er sprake is van een grote uitstroom van zorgmedewerkers uit de sector. 

Om een bijdrage te kunnen leveren aan het verminderen van de tekorten en het stimuleren van de instroom en het behouden van nieuw zorgpersoneel, hebben verschillende onderwijs- en zorgorganisaties de handen ineen geslagen. Daar is het samenwerkingsverband 'Tekort in de zorg is onze zorg' uit ontstaan. 

'Tekort in de zorg is onze zorg' richt zich op vier belangrijke programmalijnen:
  • Bevorderen van instroom en doorstroom vmbo - mbo - hbo
  • Ontwikkelen van flexibele zorgopleidingen en hybride leeromgevingen
  • Professionaliseren van docenten en zorgprofessionals
  • Practoraat en Learning community

Samenwerkingspartners

MBO College Hilversum, MBO College Almere Buiten en MBO College Lelystad, Gemeente Hilversum – Almere en Lelystad, Vivium zorggroep, Tergooi MC, Kwintes, AHTI, Flever, Leger des Heils, Triade Vitree, Vegro, Cinnovate, St. Aloysius, Buitenhout, Porteum (SVOL) en Hilfertsheem, Hogeschool Utrecht (HU) en Windesheim.