XR-Lab

In het onderwijs beter in kunnen spelen op de veranderende AV/ICT-arbeidsmarkt. Dit is het doel van het XR-Lab, een samenwerkingsverband van het ROC van Amsterdam, de gemeente Amsterdam, Hilversum Media Campus, het Mediacollege en dertien andere mediabedrijven.
“Kwaliteit van het onderwijs verbeteren door kennis en ervaring te delen”

Binnen het samenwerkingsverband werken onderwijs en bedrijfsleven nauw met elkaar samen, voor een nog betere aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. De betrokkenen ontwikkelen gezamenlijk doorlopende leerlijnen voor media-/technologierichtingen in het vmbo, mbo en hbo. Daarnaast komt er een nieuw stagemodel dat beter past bij de vraag vanuit mediabedrijven. Studenten kunnen straks het hele jaar door, ook in de zomer, stagelopen en werken in teams onder begeleiding van professionals en de eigen docenten.
 
Onderwijskwaliteit verbeteren
De nieuwe opgedane kennis wordt toegepast in twee practoraten en vertaald naar het regulier onderwijs. Een voorbeeld van zo’n practoraat is ‘Het Nieuwe Kijken’ waarin de nieuwe manieren waarop kijkers media consumeren centraal staat. Er wordt bijvoorbeeld kennis ontwikkeld over wat iemand een goede vlog(ger) maakt. Het practoraat ‘Het Nieuwe Maken’ richt zich geheel op de razendsnel veranderende technologie. Vragen als ‘Hoe kun je nieuwe technieken inzetten bij het produceren van nieuwe vormen van content?’ worden binnen dit practoraat behandeld. De practoraten hebben als doel om kennis en ervaring met elkaar te delen, en zo tot een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs te komen. Het bedrijfsleven wordt daarbij actief betrokken.

» Meer informatie www.xr-lab.nl